Algemene Voorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

 

1.- DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1.- Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna de "VOORWAARDEN") zijn bedoeld om de rechtsverhouding te regelen die voortvloeit uit de online verkoop van producten via de website www.dumasdesign.eu (hierna, de "WEBSITE"), en kan worden verkregen door elke gebruiker die voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze VOORWAARDEN.

1.2.- Deze VOORWAARDEN hebben een onbeperkte geldigheidsduur en zijn van toepassing op alle aankopen die via de WEBSITE worden gedaan.

1.3.- De persoon die via de WEBSITE koopt (hierna de "KLANT"), is gebonden aan de bepalingen van deze VOORWAARDEN, dus u moet geen bestellingen plaatsen als u niet akkoord gaat met een van zijn voorwaarden. Evenzo zijn de bepalingen van de Juridische kennisgeving en het Privacybeleid die daarin zijn gepubliceerd van toepassing op de aankoop van producten via de WEBSITE.

1.4.-  De online aankoop van de producten die via deze WEBSITE worden aangeboden, is zowel beschikbaar voor natuurlijke personen die meerderjarig zijn, die voldoen aan de status van consumenten of gebruikers, als voor natuurlijke personen die voor zichzelf of namens rechtspersonen met een doel dat verband houdt met hun zakelijke of professionele activiteit. . Door deze VOORWAARDEN te aanvaarden tijdens het aankoopproces, verklaart en garandeert de KLANT dat hij aan deze vereisten voldoet. Tijdens het aankoopproces wordt de KLANT gevraagd aan te geven of hij de bestelling plaatst als consument, voor persoonlijke of niet-professionele doeleinden, of voor een doel dat verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

1.5.- De KLANT is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die via de online formulieren van de WEBSITE worden verstrekt.

1.6.- Bestellingen kunnen worden geformaliseerd in een van de talen waarin deze voorwaarden beschikbaar zijn op deze WEBSITE.

 

2.- IDENTIFICATIE VAN DE DIENSTVERLENER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN VERKOPER VAN DE PRODUCTEN

2.1.- De eigenaar van de WEBSITE die de online verkoopservice van producten levert, is VDM INTERNATIONAL IBERICA SPANJE 2018, S.L. (hierna: BEDRIJF of wij), voorzien van CIF: B42594853, waarvan het adres en de contactgegevens als volgt zijn:

  • Postadres: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spanje
  • Elektronenrichting: info@dumasdesign.eu
  • Telefoon: +34 694 493 476

 

 

2.2.- BEDRIJF behoudt zich het recht voor om deze VOORWAARDEN op elk moment te wijzigen, zonder dat dit van invloed is op aankopen die via de WEBSITE zijn gedaan voorafgaand aan de wijziging. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de huidige versie van de VOORWAARDEN te bekijken alvorens een bestelling te plaatsen.

2.3.- We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze WEBSITE te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren en/of in te trekken aan gebruikers die zich niet aan deze VOORWAARDEN houden.

 

3.- BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN, GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE EN BESCHIKBAARHEID

3.1.- De producten die op deze WEBSITE te koop worden aangeboden, zijn de producten die te allen tijde zijn opgenomen in de "STORE", volgens de beschikbare beschrijving van de belangrijkste kenmerken, waaronder [tuinmeubelen, tassen, decoratie en accessoires, verschillende collecties tuinmeubelen].

3.2.- De producten zijn alleen beschikbaar voor verzending naar het grondgebied van Spanje (schiereiland, Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla) Europese Unie, de rest van Europa (hierna het "GEBIED" ).

3.3.- Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. Als het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is, wordt de aanduiding "niet op voorraad", "niet beschikbaar" of iets dergelijks weergegeven op de WEBSITE.Als de WEBSITE daarentegen niet meldt dat het product niet beschikbaar is, ondanks dat het niet op voorraad is, zullen we contact opnemen met de KLANT om hem op de hoogte te stellen van deze omstandigheid en de nieuwe leveringsdatum, of om, indien van toepassing, een aanbieding te doen , de levering van een alternatief product of de annulering van de bestelling met terugbetaling van het bedrag dat hij had betaald

3.4.- We behouden ons het recht voor om elk product van deze WEBSITE op elk moment terug te trekken, evenals om onze productcatalogus te wijzigen en bij te werken.

4.- AANKOOPPROCEDURE

4.1.-  Om een ​​bestelling op de WEBSITE te plaatsen, kan de KLANT zich vooraf registreren door op "REGISTREREN" te klikken en in de link "Account aanmaken" een account aanmaken met uw naam en achternaam , een e-mailadres en een wachtwoord naar keuze. Zodra het account is aangemaakt, kan de KLANT het aankoopproces starten door producten te selecteren die beschikbaar zijn in de sectie WINKEL, zoals hieronder wordt uitgelegd. Door een klantaccount aan te maken, kunt u toekomstige aankopen versnellen en profiteren van speciale aanbiedingen.

In geval van niet-registratie kan de KLANT ook bestellingen plaatsen waarvoor hij eerst de producten en eenheden van zijn keuze moet selecteren in de sectie "STORE" en deze vervolgens aan de winkelwagen toevoegen door te klikken op de "ADD TO CART" knop. Zodra uw selectie is voltooid, kunt u op de knop "WAGENTJE WEERGEVEN" klikken om door te gaan met het aankoopproces.

4.2.- Zodra de KLANT toegang heeft tot de winkelwagen, kan de KLANT de details van alle toegevoegde producten bekijken en, indien van toepassing, de bijbehorende gegevens wijzigen of verwijderen.

4.3.-  Na de validatie van de gemaakte selectie, moet de KLANT op de knop "BESTEL VERWERKEN" drukken en vervolgens de gevraagde persoonlijke gegevens invullen, hetzij als gast of door in te loggen met zijn eerder geregistreerde klantaccount. Door het gewenste afleveradres aan te geven krijgt u de verzendkosten te zien die eventueel van toepassing waren of kunt u kiezen voor afhalen in de winkel in welk geval er geen transportkosten in rekening worden gebracht.

4.4.- Vervolgens zal de KLANT het betaalmiddel van zijn keuze selecteren uit de beschikbare middelen op de WEBSITE. Vervolgens wordt u gevraagd om uw postadres voor de afgifte van de factuur, die kan samenvallen met het gewenste afleveradres, tenzij de KLANT kiest als verzendmethode voor levering in onze vestiging aan de Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spanje. U kunt vervolgens via het selectievakje aangeven of u de betalingsgegevens wilt opslaan om toekomstige aankopen sneller te doen.

Daarna moet u het acceptatievak van deze VOORWAARDEN aanvinken en ten slotte moet u op de knop "BESTEL MET BETAALVERPLICHTING" drukken.

4.5.- Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt de KLANT een e-mail ter bevestiging van de gedane aankoop (hierna "BEVESTIGING VAN DE BESTELLING"). Als de KLANT de BESTELLING niet binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling ontvangt, moet hij ons hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres info@dumasdesign.eu

4.6.- Samen met de verzending van de bestelling wordt de factuur op papier aan de KLANT bezorgd. In dit geval sturen we de elektronische factuur naar uw e-mailadres of, als u zich als klant heeft geregistreerd, kunt u deze rechtstreeks downloaden door naar uw account te gaan.

4.7.- Het elektronische document waarin het contract wordt geformaliseerd  zal door BEDRIJF worden gearchiveerd en de KLANT kan er op verzoek toegang toe krijgen via ons e-mailadres info@dumasdesign.eu

5.- LEVERING

5.1.- Behalve in die gevallen waarin zich onvoorziene of buitengewone omstandigheden voordoen, wordt de bestelling geleverd binnen een termijn van 3 tot 7 werkdagen, afhankelijk van de plaats van bestemming binnen het GEBIED, te rekenen vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling en in ieder geval binnen een maximale termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling.Als we niet binnen de aangegeven tijd kunnen leveren, nemen we contact met je op om aan te geven wanneer we kunnen leveren

Zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn niet inbegrepen in deze periode, leveringen vinden alleen plaats van maandag tot en met vrijdag.

5.2.- Om het bezorgproces te optimaliseren, moet het door de KLANT opgegeven postadres een adres zijn waarop de bezorging binnen de gebruikelijke werkuren kan plaatsvinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of schade die voortkomen uit de levering, wanneer het door de KLANT ingevoerde leveringsadres niet overeenkomt met de gewenste plaats van levering of wanneer het niet mogelijk is om de bestelling te bezorgen wegens afwezigheid van de KLANT.

5.3.- Voor de toepassing van deze VOORWAARDEN wordt verstaan ​​dat de levering heeft plaatsgevonden of dat de bestelling is afgeleverd op het moment waarop de KLANT of een door de KLANT verkrijgt het materiële bezit van het productobject van de bestelling, dat zal worden geaccrediteerd door ondertekening van de ontvangst ervan op het overeengekomen leveringsadres of, in geval van onbeschikbaarheid van de geadresseerde op de overeengekomen plaats van levering, op de datum van poging levering geregistreerd door de transportdienst die verantwoordelijk is voor de levering.

5.4.- In het geval van levering van een bestelling die zichtbare gebreken vertoont in de buitenverpakking, moet de KLANT de leveringsbon niet als conform ondertekenen, maar ter plaatse een claim indienen bij de vervoerder en communiceer deze aan ons via het e-mailadres info@dumasdesign.eu

 

6.- OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM VAN PRODUCTEN

6.1.- Het risico van de producten berust bij de KLANT vanaf het moment van levering of, indien dit om aan KLANT toe te rekenen redenen niet mogelijk is, vanaf het moment van ter beschikking stellen aan de overeengekomen plaats van levering.

6.2.- De KLANT verkrijgt de eigendom van de producten wanneer wij volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen, inclusief verzendkosten, of op het moment van levering indien deze plaatsvindt op een later tijdstip.

 

7.- PRIJS EN BETALING

7.1.- Behalve in geval van een kennelijke fout, zijn de prijzen die van toepassing zijn op elk product de prijzen die op de WEBSITE staan ​​vermeld op de datum van de bestelling, inclusief de te allen tijde geldende btw.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 37/1992 van 28 december over de belasting over de toegevoegde waarde (btw), worden inkooporders voor levering geacht te zijn geplaatst in het gebied waar de Spaanse btw van toepassing is, als het adres van levering ligt op Spaans grondgebied, met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Het toepasselijke btw-tarief is het te allen tijde wettelijk geldende btw-tarief, afhankelijk van het specifieke item in kwestie.

In dezelfde zin en in overeenstemming met de artikelen 14, 33 en 59 quater van Richtlijn 2006/112 van de Raad van 28 november 2006 over het gemeenschappelijk btw-stelsel, inkooporders worden geplaatst voor levering:

a) In het gebied waar de Spaanse btw van toepassing is, wanneer aan de voorwaarden van sectie 1 van artikel 59 quater is voldaan en daarom zal het toepasselijke btw-tarief het rechtsgeldige tarief zijn in overeenstemming met Wet 37/1992.
b) In die lidstaat van de Europese Unie waar het adres dat op de inkooporder staat, zich bevindt, en daarom, de toepasselijke btw is de btw die van kracht is in die lidstaat, wanneer de voorwaarden van sectie 1 van artikel 59c.

Voor bestellingen die bestemd zijn voor de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, leveringen op aanvraag vrijgesteld zijn van btw van de bepalingen van Wet 37/1992 en Richtlijn 2006/112, onverminderd: de toepassing van de overeenkomstige belastingen en tarieven in overeenstemming met de regelgeving die van kracht is in elk van deze gebieden. De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat er zich in deze gebieden situaties kunnen voordoen waarin belastingen en douanerechten worden geheven en geheven op de plaats van bestemming, in overeenstemming met de geldende regelgeving, en dat deze door hen kunnen worden gedragen.

Voor de overige locaties, die afwijken van de vorige, zullen de inkooporders te allen tijde worden geplaatst voor levering in overeenstemming met de geldende voorschriften; De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat hierdoor de toepassing en opbouw van belastingen en douanerechten op de bestemming zou kunnen ontstaan, in overeenstemming met de ter bestemming geldende regelgeving, en dat deze voor zijn rekening zouden kunnen komen. Voor meer informatie dient de Gebruiker zich te wenden tot de douanekantoor op bestemming.

7.2.- De toepasselijke verzendkosten  worden op de WEBSITE weergegeven voordat het betalingsproces wordt gestart. Dergelijke kosten kunnen regelmatig variëren, afhankelijk van de tarieven die door de verschillende vervoerders voor elke bestemming worden toegepast. De indicatieve tarieven zijn echter:

Spanje:

Staat Transmissiesnelheid Prijs
Standaard 0kg–15kg 2 tot 5 werkdagen € 35,00
Standaard 16kg–30kg 2 tot 5 werkdagen € 45,00
Standaard 31kg–50kg 2 tot 5 werkdagen € 75,00
Standaard 51kg–100kg 2 tot 5 werkdagen € 150,00
Standaard 101kg–150kg 2 tot 5 werkdagen € 200,00
Standaard 151kg–250kg 2 tot 5 werkdagen € 250,00
Standaard 251kg–500kg 2 tot 5 werkdagen € 350,00

 

Rest van de wereld

Staat Prijs
Standaard 0kg–15kg €100,00
Standaard 16kg–30kg € 150,00
Standaard 31kg–50kg € 175.00
Standaard 51kg–100kg €25000
Standaard 101kg–150kg € 350,00
Standaard 151kg–500kg € 500,00

 

7.3.- We behouden ons het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op de bestellingen waarvoor we een BESTELLINGSBEVESTIGING hebben gestuurd.

7.4.- De KLANT kan de betaling op een van de volgende manieren uitvoeren:

  • Bankoverschrijving naar de volgende rekening geopend door BEDRIJF bij Banco Sabadell op rekeningnummer ES43 0081 1194 4700 0106 7510 (IBAN).
  • Debet- of creditcard via het beveiligde platform van Banco Sabadell
  • PayPal

 

7.5.- Om de gegevens van een kaart in te voeren, moet de KLANT de rechtmatige houder zijn en het recht hebben om deze te gebruiken. De KLANT is ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens die worden verstrekt met het oog op de aankoop van producten correct zijn.

7.6.- De WEBSITE gebruikt het beveiligde communicatieprotocol https en heeft een geldig beveiligingscertificaat, dat de veilige overdracht van informatie garandeert door deze te versleutelen. BEDRIJF beschikt niet over de financiële gegevens van de KLANT.

 

8.- HERROEPINGSRECHT

8.1.- In overeenstemming met de huidige regelgeving kan de KLANT die onze producten koopt als consument of gebruiker de bestelling herroepen, zonder motivering, binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van het product waarin de KLANT, of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, het materieel in bezit krijgt.

8.2.- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT ons op de hoogte stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, die deze naar onze e-mail kan sturen: info@dumasdesign. EU. Evenzo kunt u voor deze communicatie het modelformulier voor herroeping gebruiken dat HIER kan worden gedownload, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de mededeling betreffende de uitoefening door de KLANT van dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige termijn verstrijkt.

8.3.- In geval van herroeping door de KLANT, zullen wij alle ontvangen betalingen voor de betreffende bestelling terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van uw kant van een leveringsmethode die verschilt van de goedkoopste gewone leveringsmodaliteit die we aanbieden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de KLANT ons op de hoogte stelt van zijn beslissing om het contract te herroepen. We zullen overgaan tot een dergelijke terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT gebruikte voor de initiële transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk anders heeft bepaald en op voorwaarde dat de KLANT geen kosten maakt als gevolg van de terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het product hebben ontvangen, of totdat de KLANT het bewijs heeft geleverd dat het product is geretourneerd, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst is voldaan.

8.4.- Als de KLANT het product van de bestelling heeft ontvangen, moet hij het product rechtstreeks aan ons retourneren of afleveren op het postadres van HET hierboven vermelde BEDRIJF, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing om de bestelling te herroepen meedeelt. De deadline wordt geacht te zijn vervuld als u het product retourneert voordat die periode is verstreken.

De KLANT moet de directe kosten voor het retourneren van de producten op zich nemen.

8.5.- De KLANT is alleen verantwoordelijk voor waardevermindering van de producten als gevolg van een andere manipulatie dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen.

De te herroepen producten moeten in perfecte staat verkeren en mogen niet door de KLANT zijn gebruikt.

8.6.- Conform de huidige regelgeving is het herroepingsrecht niet van toepassing in de volgende gevallen[1]:

  1. De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  2. Bestellingen gedaan door KLANTEN die niet voldoen aan de status van consumenten of gebruikers.

9.- NIET-CONFORMITEIT VAN PRODUCTEN

9.1.- EMPRESA zal de KLANT antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product, en de KLANT kan de correctie van dit gebrek aan overeenstemming eisen, de vermindering van de prijs of de beëindiging van het contract. In elk van deze gevallen kan de KLANT ook schadevergoeding eisen, indien van toepassing.

9.2.-  In gevallen waarin de KLANT van mening is dat het geleverde product op het moment van levering niet in overeenstemming is met het contract, moet hij onmiddellijk contact met ons opnemen via ons elektronische contactadres info@dumasdesign.eu , met vermelding van de identificatiegegevens van de bestelling waarnaar wordt verwezen en met vermelding van de reden voor de non-conformiteit van het product.

Zodra een dergelijke communicatie is ontvangen, zullen we zo snel mogelijk contact opnemen met de KLANT om het product waarover geklaagd wordt terug te krijgen, tenzij de KLANT het aan ons terugstuurt, in beide gevallen op onze kosten.

9.3.- Na de terugtrekking of ontvangst van het product zullen we het zorgvuldig onderzoeken, waarna we zo snel mogelijk per e-mail aan de KLANT meedelen of het gepast is om schat uw claim. Indien dit het geval is, kan de KLANT die voldoet aan het statuut van consument of gebruiker zich verzetten tussen de correctie van het gebrek aan overeenstemming, de prijsvermindering of de ontbinding van het contract.

Als de KLANT ervoor kiest om het gebrek aan overeenstemming van het product te corrigeren, heeft hij het recht om te kiezen tussen reparatie of vervanging, tenzij een van deze opties objectief onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor HET BEDRIJF.

In ieder geval zijn de corrigerende maatregelen die door HET BEDRIJF worden toegepast voor de conformiteit van het product gratis voor de KLANT, inclusief verzendkosten, transport-, arbeids- of materiaalkosten. Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote ongemakken voor de KLANT, vanaf het moment dat hij ons op de hoogte stelt van het gebrek aan overeenstemming.

9.4.- In de gevallen en volgens de criteria voorzien in de huidige regelgeving voor de verdediging van consumenten en gebruikers, kan de KLANT die voldoet aan de voorwaarde van consument of gebruiker kiezen tussen de beëindiging van de contract of de verlaging van de prijs.

Elke terugbetaling als gevolg van de prijsverlaging of de beëindiging van het contract zal door het BEDRIJF worden uitgevoerd binnen een periode van 14 dagen, vanaf de datum waarop het BEDRIJF op de hoogte is gesteld van het besluit van de KLANT om zijn overeenkomstige recht te claimen. Een dergelijke terugbetaling zal worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt, tenzij de partijen uitdrukkelijk andere middelen overeenkomen en op voorwaarde dat dit geen extra kosten met zich meebrengt voor de KLANT.

Echter, wat in de vorige paragraaf is aangegeven, in geval van ontbinding van de overeenkomst, begint de termijn voor terugbetaling te lopen vanaf het terugtrekken van de producten, het terugtrekken hiervan of, in voorkomend geval, het bewijs geleverd door de KLANT dat hij ze heeft teruggestuurd

9.5.- Indien het gebrek aan overeenstemming van het product op het moment van levering wordt geclaimd door een KLANT die handelt voor een doel dat verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit, zal het BEDRIJF op zijn kosten handelen, zoals spoedig mogelijk, tot herstel van het product. Daarna zullen we het door de KLANT geclaimde gebrek aan conformiteit onderzoeken en deze laatste informeren of de claim wordt aanvaard of niet.

In het geval dat HET BEDRIJF ermee instemt om de claim te honoreren, zal het de KLANT informeren als het kiest voor reparatie of vervanging van het product om het product conform te maken. In ieder geval zijn de corrigerende maatregelen die door HET BEDRIJF worden toegepast voor de conformiteit van het product gratis voor de KLANT.

Evenzo kunnen beide partijen overeenkomen de prijs te verlagen of het contract te beëindigen met terugbetaling van de betaalde prijs.

 

10.- WETTELIJKE GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

10.1. - Indien de KLANT als consument en gebruiker contracteert, zijn wij aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de producten en dat zich manifesteert zichzelf binnen een periode van drie jaar vanaf de levering.

Als de KLANT contracteert voor een doel dat verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit, zijn wij aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de producten dat zich binnen een periode van 3 jaar vanaf levering manifesteert.

10.2.- ONDERNEMING zal leveren aan de KLANT die de conformiteit van het product verzoekt. als de levering van het product dat al conform is, met vermelding van de datum en beschrijving van de uitgevoerde corrigerende maatregel

11.- RUILEN / RETOUREN

11.1.- Indien de KLANT een gekocht product wenst te wijzigen, om redenen van kleurvoorkeur of een andere reden anders dan de non-conformiteit van het product, kan hij ons hiervan op de hoogte brengen zodra hij ontvangt de bestelling via ons e-mailadres info@dumasdesign.eu. In dit geval zullen we zo snel mogelijk bevestigen of de wijziging al dan niet gepast is, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product in kwestie en de gevraagde wijziging. We kunnen de gevraagde productwijziging niet garanderen.

11.2.- In elk geval zal de wijziging van het product worden onderworpen aan de voorwaarde dat de KLANT het oorspronkelijk gekochte product in perfecte staat retourneert, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop we bevestigen dat de gevraagde verandering passend is. De KLANT moet de kosten van het terugzenden van het product op zich nemen.

 

12.- CLAIMSBEHEER

12.1.- De KLANT kan ons hun klachten of claims sturen via ons e-mailadres info@dumasdesign.eu. We zullen ons inspannen om zo snel mogelijk op dergelijke klachten of claims te reageren.

12.2.- Evenzo informeren wij de  KLANT die voldoet aan de voorwaarde van consument of gebruiker dat, in overeenstemming met EU-verordening nº 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, het recht heeft om een buitengerechtelijke beslechting van geschillen op het gebied van consumptie aanvragen, toegang krijgen tot deze methode via de website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13.- BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BEDRIJF, als verantwoordelijke voor de behandeling, zal de gegevens die door de KLANT worden verstrekt tijdens het proces van online aankoop van producten behandelen om het administratieve en economische beheer van genoemde aankoop uit te voeren, inclusief facturering, inning en operaties met betrekking tot zijn uitvoering, evenals voor het beheer van de klantenrekening.Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid

 

14.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

14.1.- De relatie tussen HET BEDRIJF en de KLANT die voortvloeit uit het plaatsen van bestellingen via deze WEBSITE wordt beheerst door de Spaanse wetgeving.

14.2.- De partijen onderwerpen zich, naar hun keuze, voor de oplossing van conflicten en het afzien van enige andere jurisdictie, aan de bevoegde rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de KLANT, op voorwaarde dat de klant optreedt als consument of gebruiker. Anders wordt de indiening ingediend bij de rechtbanken en tribunalen van de stad DENIA

Evenzo kunnen consumenten hun klachten indienen via het online platform voor geschillenbeslechting dat is opgericht door Verordening (EU) 524/2013, beschikbaar via de volgende link:  https://ec.europa.eu /consumers/odr/.

Laatst bijgewerkt: APRIL 2022

 

 

.