Privacybeleid

 

PRIVACYBELEID van www.dumasdesign.eu

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, de Europese verordening 2016/679 (RGPD) en de organieke wet 3/2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD), hieronder communiceren we de behandeling die we uitvoeren van uw gegevens:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Headline:   Vdm International Iberica Spain 2018, SL

Adres: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante

CIF: B42594853

E-mailadres: info@dumasdesign.eu

Telefoon: 694493 476

data: Geregistreerd in het handelsregister van Alicante Volume 4149, Folio 136, Section 8, HA 161523, I/A 2

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden en legitimaties:

Als gebruiker van het web (contactformulier / e-mails verzonden naar de e-mailadressen die op de pagina worden weergegeven): uw gegevens worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken om informatie, opmerkingen of suggesties, via het contactgedeelte of de e-mailadressen die op onze pagina verschijnen en de communicatie met de geïnteresseerde partij onderhouden. Rechtvaardiging: Toestemming/verzoek voor precontractuele maatregelen (verzoek om een ​​offerte of specifieke informatie over een product of dienst) in overeenstemming met Art. 6.1.a) en Art.6.1. b) respectievelijk van de RGPD.

Als abonnee van het bulletin of de nieuwsbrief: We zullen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over nieuws uit de branche, diensten, activiteiten, promoties en verantwoorde aanbiedingen. In het geval dat u zich hebt geabonneerd op de nieuwsbrief of de verzending van promotionele informatie hebt geaccepteerd, informeren wij u dat we onze campagnes en verzendingen volgen door de activiteit van hun ontvangers te analyseren (het openen van de verzonden e-mails, klikken op de links in de e-mails etc.) Legitimatie: Behandeling uitgevoerd op basis van toestemming van de belanghebbende Art. 6.1.a) van de RGPD

Als volger op sociale netwerken: De gegevens die u aan het sociale netwerk hebt verstrekt, worden gebruikt om een ​​wederzijdse opvolging van onze accounts bij te houden en om u altijd te kunnen contacteren via de gekozen sociale netwerk. We zullen de communicatie via hen beheren in overeenstemming met de algemene voorwaarden van elk sociaal netwerk. U ontvangt de informatie altijd via het betreffende sociale netwerk en zolang u een volger bent van de verantwoordelijke. Elk van deze sociale netwerken heeft zijn eigen voorwaarden en zijn entiteiten buiten ons. Rechtvaardiging: Behandeling uitgevoerd op basis van toestemming van de belanghebbende Art. 6.1.a) van de RGPD

Als geregistreerde gebruiker: De gegevens die via het registratieformulier worden verstrekt, worden verwerkt om een ​​account aan te maken voor registratie als een geïdentificeerde gebruiker, waarmee u aankopen/bestellingen op onze website kunt doen om onthoud uw gegevens bij toekomstige aankopen. /bestellingen, stroomlijn uw aankoopproces, krijg toegang tot uw bestelinformatie en volg de status ervan. Rechtvaardiging: de behandeling is noodzakelijk voor de toepassing, op verzoek van de belanghebbende, van precontractuele maatregelen conform art. 6.1 b) van de AVG

 

 

Als klant: Uw gegevens worden gebruikt om de relatie als klant van ons bedrijf te beheren, evenals online aankopen en het daaruit voortvloeiende economisch beheer. Rechtvaardiging: op basis van de contractuele relatie Art.6.1. b) en naleving van wettelijke verplichtingen op economisch en fiscaal gebied Art. 6.1.c) van de RGPD

Als leverancier: Uw gegevens worden gebruikt om de relatie als leverancier van ons bedrijf te beheren, evenals het afgeleide economische beheer. Rechtvaardiging: op basis van de contractuele relatie Art.6.1.b) en naleving van wettelijke verplichtingen op economisch en fiscaal gebied Art 6.1.c) van de RGPD

HOELANG ZAL IK UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN?

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard zolang onze contractuele of commerciële relatie bestaat. Vanaf de datum waarop onze contractuele of commerciële relatie wordt beëindigd, worden uw gegevens echter bewaard:

Zolang de gevraagde relatie duurt of u uw toestemming intrekt, zullen we ze gedurende maximaal 3 jaar naar behoren blokkeren om te voldoen aan mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als klant of leverancier: Vier jaar voor belastingdoeleinden: De boekhouding en andere verplichte boekhoudboeken volgens de toepasselijke fiscale regelgeving (IRPF, BTW, IS, enz.). Artikelen 66 tot en met 70 Algemeen belastingrecht. Zes jaar voor commerciële doeleinden: Boeken, correspondentie, documentatie en ondersteunende documenten, uitgegeven en ontvangen facturen, contracten, bankdocumenten, enz.). Kunst. 30 Commerciële code.

Als gebruiker van het web: Bewaard totdat het doel is bereikt of totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken.

Als abonnee van het bulletin of de nieuwsbrief: Ze worden bewaard totdat u de gegeven toestemming intrekt.

Als volger van sociale media: Ze worden bewaard totdat u de gegeven toestemming intrekt. ontvolg ons of geef aan dat je me niet meer leuk vindt.

Als geregistreerde gebruiker: Totdat u ons op de hoogte stelt van uw voornemen om uw registratie als klant te verwijderen.

Is er een verplichting om deze persoonsgegevens te verstrekken?

In het gevraagde contact is het noodzakelijk dat u ons enkele contactgegevens verstrekt om u te kunnen aanspreken om de door u gevraagde dienst te kunnen verlenen.

Wat zijn de gevolgen als we het niet doen?

Als u ons niet de minimale contactgegevens verstrekt, is het niet onmogelijk en onhaalbaar om u van dienst te zijn.

Hoe heb ik uw persoonlijke gegevens verkregen?

De verkregen gegevens zijn niet rechtstreeks door u verstrekt.

Aan welke ontvangers worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Er is geen geplande overdracht van gegevens, behalve wettelijke verplichting.

Wat zijn uw rechten als u mij uw persoonlijke gegevens verstrekt?

Elke belanghebbende kan verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

 

Recht op inzage: De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt.

Recht op rectificatie: De belanghebbende heeft het recht om rectificatie te verkrijgen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die hem betreffen.

Recht op verwijdering: De belanghebbende heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te laten verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anders verwerkt.

Recht op beperking: U kunt verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in welk geval deze alleen worden bewaard voor de uitoefening of verdediging van claims.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: Daarom kunt u verzoeken dat uw geautomatiseerde persoonlijke gegevens worden toegewezen aan of overgedragen aan een ander bedrijf dat u ons opgeeft in een gestructureerd, begrijpelijk en geautomatiseerd formaat.

Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Recht van verzet: De belanghebbende heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Wij stellen u op verzoek de formulieren ter beschikking waarop u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt ons opvragen via info@dumasdesign.eu met vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen en we sturen u het bijbehorende formulier

De uitoefening van rechten kan worden gedaan door communicatie gericht aan de e-mail info@dumasdesign.eu

Wie kan de rechten uitoefenen?

De rechten van de geïnteresseerde partijen zijn zeer persoonlijk, daarom zullen ze worden uitgeoefend door de eigenaar van de gegevens die hun identiteit naar behoren erkennen. Het kan ook worden uitgeoefend door middel van wettelijke vertegenwoordiging die de naar behoren geaccrediteerde vertegenwoordiging van de derde partij biedt.

Wat is onze verplichting wanneer u een van de rechten uitoefent?

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling moet in ieder geval het verzoek beantwoorden dat aan hem is gericht, ongeacht of de persoonlijke gegevens van de getroffen of geïnteresseerde in zijn behandelingen verschijnen.

In het geval dat het verzoek niet aan de gestelde eisen voldoet, moet de verantwoordelijke voor het dossier om correctie verzoeken.

De gegevensbeheerder zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek op verzoeken reageren. Deze termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. De verantwoordelijke zal de belanghebbende binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een van deze verlengingen, met opgave van de redenen voor de vertraging.

Vorderingsrecht op de controleautoriteit

U kunt verzoeken om bescherming van rechten die niet naar behoren zijn behandeld door het Spaanse bureau voor gegevensbescherming. Ofwel via het elektronische hoofdkantoor van zijn webportaal (www.agpd.es), of door te schrijven naar zijn postadres (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

 

Verplichte of optionele aard van de door de gebruiker verstrekte informatie

De Gebruikers, door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden van de contactformulieren, of door een e-mail te sturen waarin om informatie wordt gevraagd, aanvaarden uitdrukkelijk en vrijelijk en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan hun verzoek te voldoen. , door de aanbieder. De Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waar zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen.

 

Welke informatie verzamelen we?

Over het algemeen kunt u de website gebruiken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Er zijn kanalen op onze website waar u contact met ons kunt opnemen. Wanneer u informatie bij ons opvraagt, garandeert de gebruiker de authenticiteit, nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van alle informatie die u ons verstrekt, en verbindt hij zich ertoe de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt up-to-date te houden, zodat ze te allen tijde reageren op uw werkelijke situatie. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die ze kunnen veroorzaken.

Welke stappen nemen we om uw informatie veilig te houden?

We passen redelijke technische en fysieke maatregelen toe om de informatie die we via de website verzamelen te beschermen.

Wijzigingen van deze informatie over gegevensbescherming.

Vdm International Iberica Spain 2018, SL behoudt zich het recht voor om haar gegevensbeschermingsbeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke wijziging van genoemd beleid zal op de website worden gepubliceerd.

 


Wijzigingen van deze informatie over gegevensbescherming.

Vdm International Iberica Spain 2018, S.L. behoudt zich het recht voor om haar gegevensbeschermingsbeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke wijziging van genoemd beleid zal op de website worden gepubliceerd.

 

.