Personvernerklæring

 

PERSONVERN til www.dumasdesign.eu

I samsvar med bestemmelsene i gjeldende regelverk angående databeskyttelse, europeisk forordning 2016/679 (RGPD) og organisk lov 3/2018 om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter (LOPD), nedenfor Vi kommuniserer behandlingen vi utfører av dine data:

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine data?

Overskrift:   Vdm International Iberica Spania 2018, SL

Adresse: Isaac Peral Street 3 Benissa 03720 Alicante

CIF: B42594853

Epostadresse: info@dumasdesign.eu

Telefon: 694493 476

data: Registrert i Mercantile Registry of Alicante Volume 4149, Folio 136, Section 8, HA 161523, I/A 2

Til hvilket formål behandler vi dine personopplysninger? Dine personopplysninger vil kun bli brukt til følgende formål og legitimasjoner:

Som bruker av nettet (kontaktskjema / e-poster sendt til e-postadressene som vises på siden): Dine data vil bli brukt til å svare på dine forespørsler om informasjon, kommentarer eller forslag, gjennom kontaktdelen eller e-postadressene som vises på siden vår og opprettholde kommunikasjonen med interessenten. Legitimering: Samtykke/forespørsel om pre-kontraktuelle tiltak (forespørsel om tilbud eller spesifikk informasjon om et produkt eller en tjeneste) iht. 6.1.a) og art.6.1. b) av RGPD henholdsvis.

Som abonnent på bulletinen eller nyhetsbrevet: Vi vil bruke e-posten din til å sende deg informasjon om bransjenyheter, tjenester, aktiviteter, kampanjer og ansvarlige tilbud. I tilfelle av å ha abonnert på nyhetsbrevet eller har akseptert sending av reklameinformasjon, informerer vi deg om at vi overvåker våre kampanjer og forsendelser ved å analysere aktiviteten til mottakerne deres (åpne e-postene som er sendt, klikke på lenkene i e-postene etc.) Legitimering: Behandling utført basert på samtykke fra interessenten Art. 6.1.a) i RGPD

Som følger på sosiale nettverk: Dataene du har oppgitt til det sosiale nettverket vil bli brukt til å holde en gjensidig oppfølging av våre kontoer og for alltid å kunne kontakte deg gjennom det valgte sosiale nettverket. Vi vil administrere kommunikasjonen gjennom dem i samsvar med vilkårene og betingelsene for hvert sosiale nettverk. Du vil alltid motta informasjonen gjennom det aktuelle sosiale nettverket og så lenge du er følger av den som har ansvaret for det. Hvert av disse sosiale nettverkene har sine egne vilkår og betingelser og er enheter utenfor oss. Legitimering: Behandling utført basert på samtykke fra interessenten Art. 6.1.a) i RGPD

Som registrert bruker: Dataene oppgitt gjennom registreringsskjemaet vil bli behandlet for å opprette en konto for registrering som en identifisert bruker, som vil tillate deg å foreta kjøp/bestillinger på nettsiden vår for å huske informasjonen din når du foretar fremtidige kjøp. /ordre, strømlinjeforme kjøpsprosessen din, samt få tilgang til bestillingsinformasjonen din og spore statusen. Legitimering: behandlingen er nødvendig for søknad, på anmodning fra den interesserte part, av pre-kontraktuelle tiltak i henhold til art. 6.1 b) i GDPR

 

 

Som klient: Dine data vil bli brukt til å administrere forholdet som kunde av vårt selskap, samt nettkjøp og avledet økonomisk styring. Legitimering: basert på kontraktsforholdet Art.6.1. b) og overholdelse av juridiske forpliktelser på det økonomiske og skattemessige området Art. 6.1.c) i RGPD

Som leverandør: Dine data vil bli brukt til å administrere forholdet som leverandør av vårt selskap, samt den avledede økonomiske styringen. Legitimering: basert på kontraktsforholdet Art.6.1. b) og overholdelse av juridiske forpliktelser på det økonomiske og skattemessige området Art. 6.1.c) i RGPD

HVOR LENGE VIL JEG BEHOLDE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene du gir oss vil bli oppbevart så lenge vårt kontraktsmessige eller kommersielle forhold opprettholdes. Fra datoen for oppsigelse av vårt kontraktsmessige eller kommersielle forhold, vil dataene dine imidlertid bli oppbevart:

Mens det forespurte forholdet varer eller du tilbakekaller samtykket ditt, vil vi fortsette med å holde dem behørig blokkert for å møte mulige forpliktelser som oppstår fra behandlingen av dine personopplysninger i maksimalt 3 år.

Som kunde eller leverandør: Fire år skattemessig: Regnskapsbøkene og andre obligatoriske journalbøker i henhold til gjeldende skatteregler (IRPF, VAT, IS, etc.). Artikkel 66 til 70 Generell skattelov. Seks år for kommersielle formål: Bøker, korrespondanse, dokumentasjon og støttedokumenter, utstedte og mottatte fakturaer, kontrakter, bankdokumenter, etc.). Kunst. 30 Commercial Code.

Som bruker av nettet: Oppbevares til formålet er oppfylt eller til samtykket som er gitt er tilbakekalt.

Som abonnent på bulletinen eller nyhetsbrevet: De vil bli oppbevart til du trekker tilbake samtykket som er gitt.

Som følger på sosiale medier: De vil bli oppbevart til du trekker tilbake samtykket som er gitt. enten slutte å følge oss eller merk at du ikke liker meg lenger.

Som registrert bruker: Inntil du varsler oss om din intensjon om å slette registreringen din som kunde.

Er det en plikt til å oppgi disse personopplysningene?

I den forespurte kontakten er det nødvendig at du gir oss noe kontaktinformasjon for å kunne henvende deg for å kunne yte tjenesten du ber om.

Hva er konsekvensene av å ikke gjøre det?

Hvis du ikke gir oss minimum kontaktinformasjon, vil det ikke være umulig og umulig å betjene deg.

Hvordan har jeg fått tak i dine personopplysninger?

Dataene som er innhentet er ikke gitt direkte av deg.

Hvilke mottakere vil dine personopplysninger bli kommunisert til?

Det er ingen planlagt overføring av data, bortsett fra juridisk forpliktelse.

Hvilke rettigheter har du når du gir meg dine personopplysninger?

Enhver interessert part kan be om å utøve følgende rettigheter:

 

Rett til innsyn: Interessenten vil ha rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende blir behandlet eller ikke.

Rett til retting: Interessenten vil ha rett til å få rettet unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger som angår ham.

Rett til sletting: Interessenten vil ha rett til å få slettet personopplysningene som angår ham når personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

Begrensningsrett: Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i så fall vil de kun bli oppbevart for å utøve eller forsvare krav.

Rett til portabilitet av dataene dine: Derfor kan du be om at dine automatiserte personopplysninger blir tildelt eller overført til ethvert annet selskap som du angir for oss i et strukturert, forståelig og automatisert format.

Rett til å trekke tilbake samtykke: Du vil ha rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.

Rett til motstand: Den interesserte part vil ha rett til å motsette seg behandlingen av deres data.

Hvordan kan du utøve disse rettighetene?

Vi stiller til din disposisjon, hvis du blir bedt om det, skjemaene der du kan utøve disse rettighetene. Du kan be oss på info@dumasdesign.eu og angi rettigheten du ønsker å utøve, og vi vil sende deg det tilsvarende skjemaet.

Utøvelse av rettigheter kan utføres ved kommunikasjon adressert til e-posten info@dumasdesign.eu

Hvem kan utøve rettighetene?

Rettighetene til de interesserte partene er svært personlige, derfor vil de utøves av eieren av dataene som behørig akkrediterer deres identitet. Det kan også utøves gjennom juridisk representasjon som gir den behørig akkrediterte representasjonen fra tredjeparten.

Hva vil være vår forpliktelse når du utøver noen av rettighetene?

Behandlingsansvarlig skal uansett svare på forespørselen som rettes til ham, uavhengig av om personopplysningene til den berørte eller interesserte i behandlingene hans kommer frem eller ikke.

I tilfelle forespørselen ikke oppfyller de spesifiserte kravene, må den som er ansvarlig for filen be om retting.

Behandlingsansvarlig vil svare på forespørsler innen én måned etter mottak av anmodningen. Denne perioden kan forlenges med ytterligere to måneder om nødvendig, tatt i betraktning kompleksiteten og antallet forespørsler. Den ansvarlige vil informere den interesserte parten om noen av nevnte forlengelser innen en måned etter mottak av forespørselen, og angi årsakene til forsinkelsen.

Kravrett til kontrollmyndigheten

Du kan be om beskyttelse av rettigheter som ikke er ivaretatt av det spanske datatilsynet. Enten gjennom det elektroniske hovedkvarteret til nettportalen (www.agpd.es), eller ved å skrive til postadressen (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

 

Obligatorisk eller valgfri art av informasjonen gitt av brukeren

Brukerne, ved å merke de tilsvarende boksene og legge inn data i feltene i kontaktskjemaene, eller ved å sende en e-post der de ber om informasjon, aksepterer uttrykkelig og fritt og utvetydig at deres data er nødvendige for å imøtekomme deres forespørsel. , av leverandøren. Brukeren garanterer at de oppgitte personopplysningene er sanne og er ansvarlig for å kommunisere eventuelle endringer i dem.

 

Hvilken informasjon samler vi inn?

Generelt kan du bruke nettstedet uten å oppgi noen personlig informasjon.

Det finnes kanaler på nettsiden vår hvor du kan kontakte oss. Når du ber om informasjon fra oss, garanterer brukeren ektheten, nøyaktigheten og sannheten til all informasjonen du gir oss, og forplikter seg til å holde personopplysningene du gir oss oppdatert slik at de til enhver tid reagerer på din virkelige situasjon. Brukeren er alene ansvarlig for falske eller unøyaktige utsagn og for skadene de kan forårsake.

Hvilke skritt tar vi for å holde informasjonen din sikker?

Vi bruker rimelige tekniske og fysiske tiltak for å beskytte informasjonen vi samler inn gjennom nettstedet.

Endringer av denne databeskyttelsesinformasjonen.

Vdm International Iberica Spain 2018, SL forbeholder seg retten til å endre sin databeskyttelsespolicy i samsvar med gjeldende lovgivning når som helst. Enhver endring av nevnte policy vil bli publisert på nettstedet.

 


Endringer av denne databeskyttelsesinformasjonen.

Vdm International Iberica Spania 2018, S.L. forbeholder seg retten til å endre sin databeskyttelsespolicy i samsvar med gjeldende lovgivning når som helst. Enhver endring av nevnte retningslinjer vil bli publisert på nettstedet.