Betingelser og vilkår

GENERELLE BETINGELSER FOR KJØP

 

1.- FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.- Disse generelle kjøpsbetingelsene (heretter "BETINGELSENE") er ment å regulere rettsforholdet som utledes av online salg av produkter gjennom nettstedet www.dumasdesign.eu (heretter kalt "NETTSIDEN"), og kan kjøpes av enhver bruker som overholder vilkårene fastsatt i disse BETINGELSER.

1.2.- Disse BETINGELSENE vil ha en ubestemt gyldighetstid og vil gjelde for alle kjøp som gjøres via NETTSIDEN.

1.3.- Personen som kjøper gjennom NETTSIDEN (heretter kalt "KLIENT"), vil være bundet av bestemmelsene i disse BETINGELSER, så du bør ikke legge inn bestillinger hvis du ikke er enig i noen av vilkårene. Likeledes er bestemmelsene i Juridisk varsel og Personvernerklæring som er publisert der, vil gjelde for kjøp av produkter via NETTSIDEN.

1.4.-  Nettkjøp av produktene som tilbys via dette NETTSTEDET er tilgjengelig både for juridiske personer som oppfyller statusen til forbrukere eller brukere, samt for fysiske personer som handler for seg selv eller på vegne av juridiske personer med et formål knyttet til virksomheten deres eller profesjonell aktivitet. . Ved å akseptere disse BETINGELSER under kjøpsprosessen, erklærer og garanterer KUNDEN at han oppfyller disse kravene. Under kjøpsprosessen vil KUNDEN bli bedt om å angi om han legger inn bestillingen som forbruker, for personlige eller ikke-profesjonelle formål, eller  for et formål knyttet til hans virksomhet eller profesjonelle aktivitet.

1.5.- KLIENTEN er eneansvarlig for sannheten til alle dataene som er gitt gjennom nettskjemaene til NETTSIDEN.

1.6.- Bestillinger kan formaliseres på hvilket som helst av språkene som disse betingelsene er tilgjengelige på på dette NETTSTEDET.

 

2.- IDENTIFIKASJON AV TJENESTELEVERANDØREN TIL INFORMASJONSSAMFUNNSKAPET OG SELGER AV PRODUKTENE

2.1.- Eieren av NETTSIDEN som tilbyr online salgstjeneste for produkter er VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, S.L. (heretter SELSKAP eller vi), levert med CIF: B42594853, hvis adresse og kontaktinformasjon er som følger:

  • Postadresse: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spania
  • Elektronretning: info@dumasdesign.eu
  • Telefon: +34 694 493 476

 

 

2.2.- SELSKAPET forbeholder seg retten til å endre disse BETINGELSENE når som helst, uten å påvirke kjøp gjort via NETTSIDEN før endringen. Det er KLIENTENS ansvar å gjennomgå gjeldende versjon av BETINGELSENE før du legger inn en bestilling.

2.3.- Vi forbeholder oss retten til å nekte og/eller trekke tilbake tilgang til denne NETTSIDEN, når som helst og uten forvarsel, for de brukere som ikke overholder disse BETINGELSENE.

 

3.- BESKRIVELSE AV PRODUKTENE, GEOGRAFISK OMFANG OG TILGJENGELIGHET

3.1.- Produktene som tilbys for salg på denne NETTSIDEN er de som til enhver tid er inkludert i "BUTIKKEN", i henhold til den tilgjengelige beskrivelsen av dens hovedegenskaper, som inkluderer [hagemøbler, vesker, dekorasjon og tilbehør, forskjellige samlinger av hagemøbler].

3.2.- Produktene er kun tilgjengelige for forsendelse til territoriet til Spania (halvøya, Balearene, Kanariøyene, Ceuta og Melilla) EU, resten av Europa (heretter kalt "TERRITORIET").

3.3.- Alle bestillinger av produkter er avhengig av tilgjengelighet. Hvis produktet ikke er tilgjengelig, uansett årsak, vil indikasjonen «ikke på lager», «ikke tilgjengelig» eller lignende vises på NETTSIDEN. Hvis, på den annen side, NETTSTEDET ikke informerer om mangel på tilgjengelighet til  produktet, til tross for at det er utsolgt, vil vi kontakte KUNDEN for å informere ham om denne omstendigheten og den nye leveringsdatoen, eller for å tilby, der det er aktuelt , levering av et alternativt produkt eller kansellering av bestillingen med tilbakebetaling av beløpet han hadde betalt.

3.4.- Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake ethvert produkt fra denne NETTSIDEN når som helst, samt å endre og oppdatere produktkatalogen vår.

4.- KJØPSPROSEDYRE

4.1.-  For å legge inn en bestilling på NETTSIDEN, kan KLIENTEN registrere seg på forhånd ved å klikke på "REGISTRER", og i lenken "Opprett konto" vil han opprette en konto som angir ditt navn og etternavn, en e-postadresse og et passord du ønsker. Når kontoen er opprettet, kan KUNDEN starte kjøpsprosessen ved å velge produkter tilgjengelig i BUTIKK-delen, som forklart nedenfor. Opprettelsen av en kundekonto lar deg fremskynde fremtidige kjøp og dra nytte av spesialtilbud.

I tilfelle han ikke registrerer seg, kan KUNDEN også legge inn bestillinger som han først må velge produktene og enhetene etter eget valg for i "BUTIKK"-delen og deretter legge dem til i handlekurven ved å klikke på "LEGG I KURV"-knappen. Når valget ditt er fullført, kan du klikke på "VIS KURV"-knappen for å fortsette kjøpsprosessen.

4.2.- Når du har fått tilgang til handlekurven, kan KUNDEN se gjennom detaljene for alle produktene som er lagt til den og, der det er aktuelt, endre eller slette de tilsvarende dataene.

4.3.-  Etter valideringen av valget som er gjort, må KLIENTEN trykke på «BEHANDLE BESTILLING»-knappen og deretter fylle ut personopplysningene som er forespurt, enten som gjest eller ved å logge på med sin tidligere registrerte kundekonto. Ved å angi ønsket leveringsadresse vil du bli vist fraktkostnadene som, der det var aktuelt, var gjeldende eller du kan velge henting i butikk, i så fall vil ingen transportkostnader påløpe.

4.4.- Deretter vil KLIENTEN velge betalingsmiddelet han ønsker blant de som er tilgjengelige på NETTSIDEN. Deretter vil du bli bedt om din postadresse for utstedelse av fakturaen, som kan falle sammen med den ønskede leveringsadressen, med mindre KLIENT velger som en leveringsmetode for levering på vårt etablissement som ligger på Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spania. Du kan deretter merke av i avmerkingsboksen  om du vil lagre betalingsinformasjonen for å gjøre fremtidige kjøp raskere.

Deretter må du krysse av i godkjenningsboksen i disse BETINGELSENE, og til slutt må du trykke på knappen «BESTILL MED BETALINGSFORPLIKTELSE».

4.5.- Når bestillingen er foretatt, vil KUNDEN motta en e-post som bekrefter kjøpet som er utført (heretter "ORDREBEKRÆFTELSE"). Hvis KUNDEN ikke mottar ORDREBEKREVELSEN innen 24 timer etter bestillingen, må han varsle oss via e-postadressen info@dumasdesign.eu

4.6.- Sammen med forsendelsen av bestillingen vil fakturaen bli levert til KLIENT på papir. I dette tilfellet vil vi sende den elektroniske fakturaen til din e-postadresse eller, hvis du har registrert deg som kunde, kan du laste den ned direkte ved å gå inn på kontoen din.

4.7.- Det elektroniske dokumentet der kontrakten er formalisert  blir arkivert av SELSKAPET, og KLIENTEN kan få tilgang til det på forespørsel via e-postadressen vår info@dumasdesign.eu

5.- LEVERING

5.1.- Bortsett fra i de tilfellene der uforutsette eller ekstraordinære omstendigheter inntreffer, vil bestillingen bli levert innen en periode på mellom 3 og 7 virkedager, avhengig av destinasjonsstedet innenfor TERRITORIET, regnet fra tidspunktet for bestillingen og i alle tilfeller , innen en maksimal periode på 30 kalenderdager fra datoen for bekreftelse av bestillingen. Hvis vi ikke kan levere innen den angitte tidsrammen, vil vi kontakte deg for å angi når vi kan levere.

Denne perioden inkluderer ikke lørdager, søndager og helligdager, leveringer skjer kun fra mandag til fredag.

5.2.- For å optimere leveringsprosessen, må postadressen som KLIENT oppgir, være en adresse der levering kan utføres innenfor vanlig arbeidstid. Vi er ikke ansvarlige for feil eller skader som oppstår fra leveringen, når leveringsadressen oppgitt av KUNDEN ikke samsvarer med ønsket leveringssted eller når det ikke er mulig å levere bestillingen på grunn av KUNDENS fravær.

5.3.- For formålene med disse BETINGELSER, skal det forstås at leveringen har funnet sted eller at bestillingen har blitt levert i det øyeblikket KLIENT eller en tredjepart angitt av KLIENT erverver den materielle besittelsen av produktobjektet for bestillingen , som vil bli akkreditert ved å signere kvitteringen på den avtalte leveringsadressen eller, i tilfelle mottakeren ikke er tilgjengelig på det avtalte leveringsstedet, på datoen for forsøket levering registrert av transporttjenesten som er ansvarlig for leveringen.

5.4.- Ved levering av en ordre som viser synlige mangler i den ytre emballasjen, skal KUNDEN ikke signere følgeseddelen som konform, men fremsette et krav på stedet til transportøren og kommunisere det til oss via e-postadressen info@dumasdesign .eu

 

6.- OVERFØRING AV RISIKO OG EIERSKAP AV PRODUKTER

6.1.- Risikoen for produktene bæres av KUNDEN fra leveringstidspunktet eller, hvis dette ikke er mulig av årsaker som kan tilskrives KUNDEN, fra det øyeblikket det gjøres tilgjengelig på avtalt leveringssted.

6.2.- KUNDEN vil overta eiendomsretten til produktene når vi mottar full betaling av alle skyldige beløp i forhold til dem, inkludert fraktkostnader, eller ved leveringstidspunktet hvis det skjer på et senere tidspunkt.

 

7.- PRIS OG BETALING

7.1.- Med unntak av åpenbare feil, er prisene som gjelder for hvert produkt de som er angitt på NETTSIDEN på bestillingsdatoen, inkludert den til enhver tid gjeldende merverdiavgiften.

I samsvar med bestemmelsene i lov 37/1992 av 28. desember om merverdiavgift (MVA), vil kjøpsordrer for levering forstås å være lokalisert i territoriet for anvendelse av spansk merverdiavgift, hvis leveringsadressen er på spansk territorium unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melilla. Den gjeldende momssatsen vil være den som til enhver tid er lovlig, avhengig av den aktuelle varen.

I samme forstand, og i samsvar med artikkel 14, 33 og 59 i direktiv 2006/112 fra Rådet av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystemet, vil innkjøpsordrer bli lokalisert for levering:

a) På territoriet for anvendelse av spansk merverdiavgift, når vilkårene i seksjon 1 i artikkel 59 quater er oppfylt og derfor, vil gjeldende merverdiavgiftssats være den juridisk gyldige i samsvar med lov 37/1992.
b) I den medlemsstaten i Den europeiske union hvor adressen som vises i innkjøpsordren er plassert, og derfor vil den gjeldende merverdiavgiften være den som er i kraft i nevnte medlemsstat, når betingelsene i seksjon 1 i artikkel 59c.

For bestillinger som er bestemt til Kanariøyene, Ceuta og Melilla, vil leveranser være fritatt for merverdiavgift ved anvendelse av bestemmelsene i lov 37/1992 og direktiv 2006/112, uten at det berører anvendelsen av tilsvarende skatter og tariffer i samsvar med regelverket i kraft i hvert av disse territoriene. Brukeren må ta hensyn til at det i disse områdene kan være situasjoner der skatter og toll påløper og påløper på destinasjonen, i samsvar med gjeldende regelverk, og at disse kan bæres av dem.

For resten av lokasjonene, forskjellig fra de tidligere, vil innkjøpsordrene være lokalisert for levering i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter; Brukeren må ta i betraktning at dette kan generere påføring og periodisering av skatter og toll på destinasjonen, i samsvar med gjeldende regelverk på destinasjonen, og at disse kan bæres av brukeren. For ytterligere informasjon må brukeren gå til tollkontoret på destinasjonen.

7.2.- De gjeldende fraktkostnadene vises på NETTSIDEN før du starter betalingsprosessen. Slike utgifter kan variere regelmessig avhengig av prisene som brukes av de forskjellige transportørene for hver destinasjon. Imidlertid er de veiledende prisene:

Spania:

Betingelse Overføringshastighet Pris
Standard 0 kg–15 kg 2 til 5 virkedager € 35.00
Standard 16-30 kg 2 til 5 virkedager € 45.00
Standard 31-50 kg 2 til 5 virkedager € 75.00
Standard 51 kg–100 kg 2 til 5 virkedager € 150.00
Standard 101 kg–150 kg 2 til 5 virkedager € 200.00
Standard 151 kg–250 kg 2 til 5 virkedager €250.00
Standard 251 kg–500 kg 2 til 5 virkedager €350.00

 

Resten av verden

Betingelse Pris
Standard 0 kg–15 kg €100.00
Standard 16-30 kg € 150.00
Standard 31-50 kg € 175.00
Standard 51 kg–100 kg €250.00
Standard 101 kg–150 kg €350.00
Standard 151 kg–500 kg € 500,00

 

7.3.- Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på produktene, men mulige endringer vil ikke påvirke bestillingene som vi har sendt en ORDREBEKREVELSE.

7.4.- KLIENTEN kan foreta betalingen på en av følgende måter:

  • Bankoverføring til følgende konto åpnet av COMPANY i Banco Sabadell til kontonummer ES43 0081 1194 4700 0106 7510 (IBAN).
  • Debet- eller kredittkort gjennom den sikre plattformen som drives av Banco Sabadell
  • PayPal

 

7.5.- For å legge inn dataene til et kort, må KLIENT være dens legitime innehaver og ha rett til å bruke det. KLIENT er ansvarlig for å sikre at alle data som oppgis for kjøp av produkter er korrekte.

7.6.- NETTSIDEN bruker den sikre kommunikasjonsprotokollen https og har et gyldig sikkerhetssertifikat, som garanterer sikker overføring av informasjon ved å kryptere den. SELSKAPET vil ikke ha de økonomiske dataene til KLIENTEN. 

 

8.- ANGRERETT

8.1.- I henhold til gjeldende regelverk kan KUNDEN som kjøper produktene våre som forbruker eller bruker trekke seg fra bestillingen, uten behov for begrunnelse, innen en periode på 14 kalenderdager fra datoen for levering av produktet der KUNDEN, eller en annen tredjepart angitt av ham enn transportøren, får vesentlig besittelse av den.

8.2.- For å utøve angreretten, må KLIENT varsle oss om sin beslutning om å trekke seg fra bestillingen gjennom en utvetydig erklæring, og kunne sende den til vår e-post: info@dumasdesign.eu. På samme måte kan du for denne kommunikasjonen bruke modelluttaksskjemaet som kan lastes ned HER, selv om bruken ikke er obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kommunikasjonen angående utøvelse av KLIENT av denne rettigheten sendes før den tilsvarende perioden utløper.

8.3.- I tilfelle tilbaketrekning av KUNDEN, vil vi refundere alle betalinger mottatt for den berørte bestillingen, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggsutgifter som følge av valg fra din side av en leveringsmetode som er forskjellig fra den rimeligste ordinære leveringsmetoden som vi tilbud), uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 kalenderdager fra datoen da KLIENT informerer oss om sin beslutning om å trekke seg fra kontrakten. Vi vil fortsette med å foreta slik refusjon ved å bruke samme betalingsmiddel som brukes av KLIENT for den første transaksjonen, med mindre KLIENT har uttrykkelig angitt noe annet og forutsatt at KLIENT ikke pådrar seg noen utgifter som følge av refusjonen.

Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt produktet, eller til KUNDEN har fremlagt bevis på retur av det samme, avhengig av hvilken betingelse som er oppfylt først.

8.4.- Hvis KUNDEN har mottatt produktobjektet for bestillingen, må han returnere eller levere nevnte produkt  direkte til  oss på postadressen til SELSKAPET angitt ovenfor, uten unødig forsinkelse og i alle fall senest innen 14 kalenderdager fra kl. datoen da han meddeler sin beslutning om å trekke seg fra ordren. Fristen vil anses som oppfylt dersom du returnerer produktet før denne perioden er utløpt.

KUNDEN må påta seg de direkte kostnadene ved å returnere produktene.

8.5.- KUNDEN vil kun være ansvarlig for nedgangen i verdien av produktene som følge av en annen manipulasjon enn den som er nødvendig for å fastslå produktenes art, egenskaper og drift.

Produktene som kan trekkes tilbake må være i perfekt stand og kan ikke ha blitt brukt av KUNDEN.

8.6.- I henhold til gjeldende regelverk gjelder ikke angreretten i følgende tilfeller[1]:

  1. Levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene, og som har blitt frigjort etter levering.
  2. Bestillinger gjort av KUNDER som ikke oppfyller statusen til forbrukere eller brukere.

9.- PRODUKTER SOM IKKE ER OVERENSSTEMMELSE

9.1.- EMPRESA vil svare KLIENT for enhver mangel på samsvar som eksisterer på tidspunktet for levering av produktet, og KLIENT kan kreve korrigering av nevnte mangel på samsvar, reduksjon av prisen eller oppsigelse av kontrakten. I alle disse tilfellene kan KLIENT også kreve erstatning for skader, hvis det er aktuelt.

9.2.-  I tilfeller der KLIENT anser at det leverte produktet på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med kontrakten, må han kontakte oss umiddelbart via vår elektroniske kontaktadresse  info@dumasdesign.eu, og angi identifikasjonsdataene for bestillingen det refereres til og spesifisere årsaken til at produktet ikke er i samsvar.

Når slik kommunikasjon er mottatt, vil vi kontakte KUNDEN så snart som mulig for å gjenopprette produktet det klages over, med mindre KUNDEN returnerer det til oss, i begge tilfeller for vår regning.

9.3.- Etter tilbaketrekking eller mottak av produktet, vil vi fortsette å undersøke det nøye, hvoretter vi vil kommunisere til KUNDEN via e-post, så snart som mulig, om det er hensiktsmessig å estimere kravet ditt. I så fall kan KUNDEN som oppfyller statusen som forbruker eller bruker motsette seg mellom retting av mangelen på samsvar, reduksjon av prisen eller oppsigelse av kontrakten.

Dersom KUNDEN velger å rette opp produktets manglende samsvar, vil han ha rett til å velge mellom reparasjon eller erstatning, med mindre ett av disse alternativene er objektivt umulig eller innebærer uforholdsmessige kostnader for SELSKAPET.

Uansett vil de korrigerende tiltakene som benyttes av SELSKAPET for samsvar med produktet være gratis for KLIENT, inkludert frakt, transport, arbeid eller materialkostnader. Disse tiltakene vil bli utført innen rimelig tid og uten større ulemper for KLIENT, fra det øyeblikket han informerer oss om mangelen på samsvar.

9.4.- I de tilfellene og under kriteriene fastsatt i gjeldende regelverk for forsvar av forbrukere og brukere, kan KUNDEN som oppfyller betingelsen om forbruker eller bruker velge mellom oppsigelse av kontrakten eller reduksjon av prisen.

Enhver refusjon på grunn av reduksjonen av prisen eller oppsigelsen av kontrakten vil bli foretatt av SELSKAPET innen en periode på 14 dager, fra datoen da SELSKAPET har blitt informert om KLIENTens beslutning  om å kreve sin tilsvarende rett. Slik refusjon vil skje ved bruk av samme betalingsmiddel som brukes av KLIENT, med mindre partene uttrykkelig avtaler andre måter og forutsatt at det ikke innebærer en ekstra kostnad for KLIENT.

Imidlertid, det som er angitt i forrige avsnitt, i tilfelle oppsigelse av kontrakten, vil refusjonstiden begynne å telle fra tilbaketrekkingen av produktene, tilbaketrekkingen av disse eller, der det er hensiktsmessig, bevis fremlagt av KUNDEN at han har returnerte dem.

9.5.- Hvis mangelen på samsvar med produktet på leveringstidspunktet hevdes av en KUNDE som handler for et formål knyttet til hans virksomhet eller yrkesaktivitet, vil SELSKAPET fortsette for hans regning, så snart som mulig, for å gjenopprette produktet. Etter det vil vi fortsette med å undersøke mangelen på samsvar som hevdes av KLIENT og informere sistnevnte om kravet blir akseptert eller ikke.

I tilfelle SELSKAPET godtar å opprettholde kravet, vil det informere KLIENTEN hvis det velger å reparere eller erstatte produktet for å sette produktet i samsvar. Uansett vil de korrigerende tiltakene som benyttes av SELSKAPET for samsvar med produktet være gratis for KLIENT.

Likeledes kan begge parter bli enige om å redusere prisen eller heve kontrakten med tilbakebetaling av betalt pris.

 

10.- JURIDISK GARANTI OG ANSVAR

10.1. - Hvis KUNDEN inngår kontrakter som forbruker og bruker, vil vi være ansvarlige for mangelen på samsvar som eksisterer på leveringstidspunktet av produktene og som viser seg innen en periode på tre år fra leveringen.

Hvis KUNDEN inngår kontrakter for et formål knyttet til hans virksomhet eller yrkesaktivitet, vil vi være ansvarlige for mangel på samsvar til produktene som er manifestert innen en periode på 3 år fra levering.

10.2.- SELSKAPET vil levere til KUNDEN som ber om samsvar med produktdokumentasjonsbegrunnelsen ved tilgjengeliggjøring, som angir leveringsdato og mangel på samsvar som forårsaker kravet, samt levering av produktet som allerede er i samsvar, som angir dato og beskrivelse av utført korrigerende tiltak

11.- BYTE / RETUR

11.1.- I tilfelle KUNDEN ønsker å endre et kjøpt produkt, på grunn av fargepreferanse eller annen grunn enn produktets manglende samsvar, kan han varsle oss så snart han mottar bestillingen, via vår e-postadresse info@dumasdesign .eu. I dette tilfellet vil vi så snart som mulig bekrefte om endringen er passende eller ikke, avhengig av tilgjengeligheten til det aktuelle produktet og den forespurte endringen. Vi kan ikke garantere den forespurte produktendringen.

11.2.- Uansett vil endringen av produktet være betinget av at KUNDEN returnerer produktet som opprinnelig ble kjøpt i perfekt stand, innen 14 kalenderdager fra datoen da vi bekrefter at den forespurte endringen er riktig. KUNDEN må påta seg kostnadene ved å returnere produktet.

 

12.- KRAVBEHANDLING

12.1.- KLIENTEN kan sende oss sine klager eller krav via e-postadressen vår info@dumasdesign.eu. Vi vil forsøke å svare på slike klager eller krav så raskt som mulig.

12.2.- På samme måte informerer vi KLIENTEN som oppfyller vilkåret til forbruker eller bruker om at i samsvar med EU-forordning nr. 524/2013 fra Europaparlamentet og rådet, har rett til å be om en utenrettslig løsning av tvister i forbruksspørsmål, som kan få tilgang til denne metoden via nettstedet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13.- BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

SELSKAPET, som er ansvarlig for behandlingen, vil behandle dataene gitt av KLIENT under prosessen med online kjøp av produkter for å utføre den administrative og økonomiske styringen av nevnte oppkjøp, inkludert fakturering, innkreving og operasjoner knyttet til gjennomføringen, som samt for administrasjon av kundekontoen. Du finner mer informasjon om behandlingen av personopplysninger i vår personvernerklæring.

 

14.- GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

14.1.- Forholdet mellom SELSKAPET og KLIENTEN som utledes av bestillinger gjennom denne NETTSIDEN vil være underlagt spansk lov.

14.2.- Partene forelegger seg, etter eget valg, for løsning av konflikter og frafallelse av annen jurisdiksjon, til de kompetente domstolene og domstolene på KLIENTENS hjemsted, forutsatt at klienten opptrer som forbruker eller bruker. Ellers vil innleveringen sendes til domstolene og tribunalene i byen DENIA

På samme måte vil forbrukere kunne sende inn klagene sine gjennom den nettbaserte tvisteløsningsplattformen opprettet av forordning (EU) 524/2013, tilgjengelig på følgende lenke:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sist oppdatert: APRIL 2022