Vilkår og betingelser

GENERELLE KØBSBETINGELSER

1.- FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE
1.1.- De nuværende generelle købsbetingelser (i det følgende benævnt "betingelserne") har til formål at regulere det juridiske forhold, der opstår ved køb af produkter online via webstedet www.dumasdesign.eu (i det følgende benævnt "webstedet"), som kan købes af enhver bruger, der overholder de betingelser, der er fastsat i disse betingelser.
1.2.- De nuværende betingelser har en ubestemt gyldighedsperiode og gælder for alle køb, der foretages via webstedet.
1.3.- Den person, der køber via SITIO WEB (herefter "KLIENTEN"), vil være ansvarlig for det, der er beskrevet i de nuværende BETINGELSER, og vil derfor ikke kunne foretage anmodninger, hvis hun ikke er enig i nogen af betingelserne. Desuden gælder det for køb af produkter via SITIO WEB, hvad der er beskrevet i den juridiske erklæring og i fortrolighedspolitikken, som er offentliggjort i samme dokument.
1.4.- La compra online de los productos ofertados a través de este SITIO WEB está disponible tanto para para personas físicas mayores de edad que reúnan la condición de consumidores o usuarios, como para personas físicas que actúen por sí mismas o en representación de personas jurídicas con un propósito relacionado con su actividad empresarial o profesional. Al aceptar estas CONDICIONES durante el proceso de compra, el CLIENTE declara y garantiza que cumple dichos requisitos. Durante el proceso de compra se solicitará al CLIENTE que indique si realiza el pedido como consumidor, para fines personales o no profesionales, o con un propósito relacionado con su actividad empresarial o profesional.
1.5. - KLIENTEN er eneansvarlig for rigtigheden af alle de data, der stilles til rådighed via onlineformularerne på SIDEN WEB.
1.6.- Los pedidos podrán formalizarse en cualquiera de los idiomas en los que las presentes condiciones estén disponibles en este SITIO WEB.

2.- IDENTIFIKATION AF UDBYDER AF TJENESTER I INFORMATIONSSAMFUNDET OG SÆLGER AF PRODUKTER
2.1.- Titlen på webstedet, der leverer online salg af produkter, er VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, S.L. (herefter EMPRESA eller os), provisto de CIF: B42594853, cuya dirección y datos de contacto son los siguientes:
- Dirección postal: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spanien
- Elektronisk adresse: info@dumasdesign.eu
- Teléfono: +34 694 493 476


2.2.- EMPRESA se reserva el derecho de modificar estas CONDICIONES en cualquier momento, sin que ello pueda afectar a las compras realizadas a través del SITIO WEB con anterioridad a la modificación. Es responsabilidad del CLIENTE revisar la versión vigente de las CONDICIONES antes de efectuar un pedido.
2.3.- Vi forbeholder os ret til at nægte og/eller tilbagekalde adgangen til dette websted på ethvert tidspunkt og uden behov for forudgående varsel til alle brugere, der ikke overholder disse betingelser.

3.- BESKRIVELSE AF PRODUKTER, GEOGRAFISK OMRÅDE OG TILGÆNGELIGHED
3.1.- De produkter, der tilbydes til salg på dette websted, er dem, der til enhver tid er inkluderet i "TIENDA", i overensstemmelse med den tilgængelige beskrivelse af deres vigtigste egenskaber, som omfatter [havemøbler, bolsjer, dekoration og tilbehør, forskellige colecciones af havemøbler].
3.2.- Produkterne er udelukkende tilgængelige for levering til Spanien (halvøen, balearerne, Kanarieøerne, Ceuta og Melilla), Den Europæiske Union og resten af Europa (herefter benævnt "TERRITORIO").
3.3.- Alle bestillinger af produkter afhænger af, om de er tilgængelige. Hvis produktet ikke er tilgængeligt, uanset årsagen, vises angivelsen "ikke på lager", "ikke tilgængelig" eller lignende på SITIO WEB. Hvis SITIO WEB derimod ikke informerer om manglende tilgængelighed af produktet, selvom det ikke er på lager, tager vi kontakt til kunden for at informere om denne situation og om den nye leveringsdato eller for at tilbyde et alternativt produkt eller annullering af bestillingen med tilbagebetaling af det beløb, der er betalt for.
3.4.- Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde ethvert produkt fra dette websted på ethvert tidspunkt, samt til at ændre og opdatere vores produktkatalog.
4.- FREMGANGSMÅDE VED KØB
4.1.- For at gennemføre en bestilling på webstedet skal kunden registrere sig på forhånd ved at trykke på "REGISTRO", og på siden "Opret kundekonto" oprette en kundekonto med angivelse af navn og adresse, en elektronisk postadresse og en valgkontrakt. Når kundekontoen er oprettet, kan kunden starte købsprocessen ved at vælge de produkter, der er tilgængelige i sektionen TIENDA, som forklaret nedenfor. Oprettelsen af en kundekonto gør det muligt at lette fremtidige køb og at få adgang til særlige tilbud.
Hvis du ikke er registreret, kan du som kunde også foretage indkøb, og du skal først og fremmest vælge de produkter og enheder, du ønsker, i afsnittet "TIENDA" og derefter tilføje dem til din bil ved at trykke på knappen "AÑADIR AL CARRITO". Når du er færdig med at vælge, kan du klikke på knappen "VER CARRITO" for at fortsætte købsprocessen.
4.2.- Når kunden har fået adgang til bilen, kan han se detaljerne for alle de produkter, der er tilføjet til den, og i givet fald ændre eller fjerne de tilsvarende data.
4.3.- Efter validering af den foretagne udvælgelse skal kunden trykke på knappen "TRAMITAR PEDIDO" og derefter udfylde de anmodede personlige oplysninger, uanset om det er en invitation eller et møde med sin allerede registrerede kundekonto. Ved at angive den ønskede leveringsadresse vises de transportomkostninger, der i det pågældende tilfælde kan anvendes, eller også kan man vælge at modtage varer i en butik, hvis der ikke kan anvendes transportomkostninger.
4.4.- Efterfølgende vælger kunden betalingsmiddel efter eget valg blandt de tilgængelige på webstedet. Efterfølgende beder vi om postadressen til udsendelse af fakturaen, som kan være sammenfaldende med den ønskede postadresse, medmindre kunden vælger at sende fakturaen til vores kontor i Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante, Spanien. Derefter kan du angive ved hjælp af markeringen på kassen, om du vil gemme betalingsoplysningerne for at kunne foretage fremtidige køb hurtigere.
Herefter skal du markere kufferten for accept af disse betingelser og til sidst trykke på knappen "PEDIDO CON OBLIGACIÓN DE PAGO".
4.5.- Una vez realizado el pedido, el CLIENTE recibirá un correo electrónico confirmando la compra realizada (en adelante, "CONFIRMACIÓN DE PEDIDO"). Si el CLIENTE no recibiera la CONFIRMACIÓN DE PEDIDO en el plazo de las 24 horas siguientes a la realización del pedido, deberá comunicárnoslo a través de la dirección de correo electrónico info@dumasdesign.eu
4.6.- I forbindelse med fremsendelse af anmodningen får kunden tilsendt fakturaen i papirform. I så fald sender vi fakturaen elektronisk til din elektroniske adresse, eller hvis du er registreret som kunde, kan du downloade den direkte fra din konto.
4.7.- El documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado por EMPRESA, pudiendo el CLIENTE acceder a éste mediante solicitud a través de nuestra dirección de correo electrónico info@dumasdesign.eu
5. ENTREGA
5.1.- Salvo en aquellos casos en los que concurran circunstancias imprevistas o extraordinarias, el pedido será entregado en un plazo de entre 3 y 7 días en horas hábiles, en función del lugar de destino dentro del TERRITORIO, a contar desde el momento de la realización del pedido y en todo caso, en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de la confirmación del pedido. Si no pudiéramos realizar la entrega en el plazo indicado nos pondremos en contacto con usted para indicarle cuando podemos realizar la entrega.
Dicho plazo no incluye sábados, domingos y festivos, realizándose las entregas únicamente de lunes a viernes.
5.2.- Med henblik på at optimere indleveringsprocessen skal den postadresse, som kunden angiver, være en adresse, hvor indleveringen kan ske inden for den sædvanlige arbejdstid. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller skader, der opstår i forbindelse med indleveringen, når den indleveringsadresse, som kunden har angivet, ikke stemmer overens med den ønskede indleveringsadresse, eller når det ikke er muligt at foretage indleveringen af bestillingen, fordi kunden ikke er til stede.
5.3.- A efectos de las presentes CONDICIONES, se enten se ha producido la entrega o que el pedido ha sido entregado en el momento en que el CLIENTE o un tercero indicado por el CLIENTE adquiera la posesión material del producto objeto del pedido, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del mismo en la dirección de entrega convenida o, en caso de indisponibilidad del destinatario en el lugar de entrega convenido, en la fecha de intento de entrega consignada por el servicio de transporte encargado de la entrega.
5.4.- I tilfælde af, at en bestilling er behæftet med synlige fejl i den udvendige del af emballagen, skal KLIENTEN ikke foretage en korrekt udbedring af emballagen, men reklamere over handlingen over for transportøren og meddele dette til info@dumasdesign.eu.

6.- OVERFØRSEL AF RISIKO OG EJENDOMSRET TIL PRODUKTER
6.1.- Risikoen ved produkterne påhviler kunden fra det tidspunkt, hvor de leveres, eller, hvis det ikke er muligt af årsager, der kan tilskrives kunden, fra det tidspunkt, hvor de stilles til rådighed på det sted, hvor de leveres på sædvanlig vis.
6.2.- Kunden får ejendomsretten til produkterne, når vi har modtaget den fulde betaling for alle beløb, der skal betales i forbindelse med dem, herunder forsendelsesomkostningerne, eller på tidspunktet for leveringen, hvis den fandt sted på et senere tidspunkt.

7.- PRIS OG BETALING
7.1.- Bortset fra i tilfælde af fejlmeddelelse er de priser, der gælder for hvert produkt, de priser, der er angivet på SITIO WEB på tidspunktet for bestillingen, inklusive den gældende IVA, der gælder på hvert tidspunkt.
7.2.- Los gastos de envío que sean aplicables se mostrarán en el SITIO WEB antes de iniciar el proceso de pago. Dichos gastos pueden variar regularmente en función de las tarifas aplicadas por los diferentes transportistas para cada destino. No obstante, las tarifas orientativas son:
Spanien:
Resto del mundo7.3.- Vi forbeholder os ret til at ændre priserne på produkterne, men eventuelle ændringer påvirker ikke de bestillinger, som vi har sendt en bekræftelse på, at de er bestilt.
7.4.- Kunden kan foretage betalingen ved hjælp af en af de følgende metoder:
- Transferencia bancaria a la siguiente cuenta abierta por EMPRESA en el Banco Sabadell al número de cuenta ES43 0081 1194 4700 0106 7510 (IBAN).
- Debit- eller kreditbevis via den sikre platform, der drives af Banco Sabadell
- PayPal

7.5.- For at indføre data fra en tarjeta skal kunden være den retmæssige indehaver og have ret til at bruge den. Kunden har ansvaret for, at alle data, der er gjort tilgængelige med det formål at købe produkter, er korrekte.
7.6.- El SITIO WEB utiliza el protocolo de comunicación seguro https y dispone de certificado de seguridad válido, garantizando la transmisión segura de la información mediante el cifrado de la misma. EMPRESA no dispondrá de los datos financieros del CLIENTE.

8. DERECHO DE DESISTIMIENTO
8.1.- I henhold til gældende lovgivning kan den kunde, der køber vores produkter som forbruger eller bruger, afstå fra at købe dem uden begrundelse inden for en periode på 14 dage fra den dato, hvor produktet blev leveret, og hvor kunden eller en anden person, der er udpeget af transportøren, overtog materialet til leveringen.
8.2.- For at udøve retten til fortrydelsesret skal KLIENTEN underrette os om sin beslutning om at fortryde anmodningen ved hjælp af en erklæring, der er uberettiget, og sende den til vores elektroniske adresse: info@dumasdesign.eu. For denne kommunikation kan du også bruge formularen til fortrydelsesret, som du kan finde her, selv om det ikke er obligatorisk at bruge den.
For at opfylde fristen for afståelse skal du sørge for, at kommunikationen vedrørende udøvelsen af denne rettighed fra kundens side sendes, inden fristen for afståelse udløber.
8.3.- En caso de desistimiento por parte del CLIENTE, le devolveremos todos los pagos recibidos por el pedido afectado, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos), sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que el CLIENTE nos informe de su decisión de desistir del contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el CLIENTE para la transacción inicial, a no ser que el CLIENTE haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre que el CLIENTE no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
Vi kan kræve tilbagebetaling, indtil vi har modtaget produktet, eller indtil kunden har fremlagt et bevis på, at det er udleveret, alt efter hvilken betingelse der først er opfyldt.
8.4.- Hvis kunden har modtaget det produkt, der er genstand for anmodningen, skal devolvernos o entregarnos directamente dicho producto en la dirección postal de EMPRESA antes indicada, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del pedido. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución del producto antes de que haya concluido dicho plazo.
KLIENTEN skal betale de direkte omkostninger ved levering af produkterne.
8.5.- Kunden er kun ansvarlig for værdiforringelsen af produkterne som følge af en anden håndtering end den, der er nødvendig for at opretholde produkternes naturlige egenskaber, karakteristika og funktion.
De produkter, der er genstand for fortrydelsesretten, skal findes i perfekt stand og må ikke have været brugt af kunden.
8.6.- I overensstemmelse med den gældende lovgivning er der ingen ret til fortrydelsesret i de følgende tilfælde:
a) Opsamling af forarbejdede varer, som ikke er egnede til at blive brugt på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som er blevet fjernet efter levering.
b) Ansøgninger fra kunder, der ikke opfylder betingelserne for forbrugere eller brugere.
9.- INGEN OVERENSSTEMMELSE MELLEM PRODUKTER
9.1.- EMPRESA responderá ante el CLIENTE de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, pudiendo el CLIENTE exigir la subsanación de dicha falta de conformidad, la reducción del precio o la resolución del contrato. En cualquiera de estos supuestos el CLIENTE podrá exigir, además, la indemnización de daños y perjuicios, si procede.
9.2.- I de tilfælde, hvor kunden mener, at det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med aftalen på tidspunktet for leveringen, skal kunden straks kontakte os via vores elektroniske kontaktadresse info@dumasdesign.eu med angivelse af de oplysninger, der identificerer det produkt, der henvises til, og med angivelse af årsagen til, at produktet ikke er i overensstemmelse med aftalen.
Når vi har modtaget denne meddelelse, tager vi kontakt til kunden så hurtigt som muligt for at få produktet tilbage, hvis kunden ikke betaler for det, i begge tilfælde på vores bekostning.
9.3.- Efter tilbagetagelse eller modtagelse af produktet undersøger vi det grundigt, hvorefter vi kommunikerer med kunden via elektronisk post, så hurtigt som muligt, hvis vi vurderer reklamationen. I bekræftende fald kan kunden, der opfylder betingelserne som forbruger eller bruger, vælge mellem afhjælpning af den manglende overensstemmelse, nedsættelse af prisen eller løsning af kontrakten.
Hvis KUNDEN vælger at afhjælpe produktets manglende overensstemmelse, har han ret til at vælge mellem reparation og udskiftning, medmindre en af disse muligheder er uigennemførlig eller medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for EMPRESA.
I alle tilfælde vil de korrigerende foranstaltninger, som EMPRESA træffer for at bringe produktet i overensstemmelse med kravene, være gratis for kunden, herunder udgifter til forsendelse, transport, håndarbejde og materialer. Disse foranstaltninger vil blive gennemført inden for en rimelig frist og uden større ulemper for kunden fra det tidspunkt, hvor kunden informeres om den manglende overensstemmelse.
9.4.- I de tilfælde og i henhold til de kriterier, der er fastsat i den gældende lovgivning om beskyttelse af forbrugere og brugere, kan den kunde, der opfylder betingelserne for at være forbruger eller bruger, vælge mellem at ophæve kontrakten eller at få prisen tilbage.
Todo reembolso debido a la reducción del precio o a la resolución del contrato se realizará por EMPRESA dentro del plazo de 14 días, a partir de la fecha en la que EMPRESA haya sido informada de la decisión del CLIENTE de reclamar su correspondiente derecho. Dicho reembolso se efectuará utilizando el mismo medio de pago empleado por el CLIENTE, salvo que las partes acuerden expresamente otro medio y siempre que no suponga un coste adicional para el CLIENTE.
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, en caso de resolución del contrato el plazo para el reembolso empezará a contar a partir de la retirada de los productos, la recepción de estos o, en su caso, de una prueba aportada por el CLIENTE de que los ha devuelto.
9.5.- Hvis produktets manglende overensstemmelse i leveringsøjeblikket påberåbes af en kunde, der handler med et formål, der er relateret til sin erhvervsmæssige eller professionelle aktivitet, vil EMPRESA, så hurtigt som muligt, sørge for at få produktet tilbage. Derefter vil vi undersøge den manglende overensstemmelse, som kunden har påberåbt sig, og meddele kunden, om klagen er accepteret eller ej.
I tilfælde af at EMPRESA accepterer at vurdere reklamationen, meddeler de kunden, om de vælger reparation eller udskiftning af produktet for at bringe det i overensstemmelse med kravene. I alle tilfælde vil de korrigerende foranstaltninger, som EMPRESA anvender for at bringe produktet i overensstemmelse med kravene, være gratis for kunden.
På samme måde kan de to parter aftale en nedsættelse af prisen eller en opløsning af kontrakten med tilbagebetaling af den afgivne pris.

10.- JURIDISK GARANTI OG ANSVAR
10.1.- Hvis kunden indgår en kontrakt som forbruger og bruger, svarer vi på de overensstemmelsesmangler, der findes på tidspunktet for levering af produkterne, og som vil blive udbedret inden for en periode på tre år efter levering.
Hvis KLIENTEN indgår en aftale med et formål, der er relateret til hans virksomhed eller erhverv, svarer vi på de fejl i produktets overensstemmelse, som vi konstaterer inden for en periode på 3 år efter leveringen.
10.2.- EMPRESA sender kunden, der anmoder om at få produktet stillet til rådighed, en dokumentation for, at produktet er stillet til rådighed, med angivelse af tidspunktet for levering og den manglende overensstemmelse, der er årsag til reklamationen, samt en dokumentation for levering af produktet, der er i overensstemmelse, med angivelse af tidspunktet for levering og en beskrivelse af den udførte korrektion.
11.- ÆNDRINGER / UDVIKLINGER
11.1.- Hvis kunden ønsker at ændre et købt produkt på grund af farvepræference eller andre årsager til manglende overensstemmelse med produktet, kan han kontakte os, så snart han har modtaget anmodningen, via vores elektroniske postadresse info@dumasdesign.eu. I så fald bekræfter vi så hurtigt som muligt, om ændringen foretages eller ej, afhængigt af tilgængeligheden af det ønskede produkt og den ønskede ændring. Vi kan ikke garantere ændringen af det ønskede produkt.
11.2.- I alle tilfælde er ændringen af produktet betinget af, at kunden tilbageleverer det produkt, der oprindeligt blev købt i perfekte forhold, inden for en periode på 14 dage fra den dato, hvor vi bekræfter, at vi foretager den ønskede ændring. Kunden skal overtage udgifterne til tilbagelevering af produktet.

12.- GESTIÓN DE RECLAMACIONES
12.1.- KLIENTEN kan bede os om at sende sine forespørgsler eller reklamationer via vores elektroniske adresse info@dumasdesign.eu. Vi vil besvare disse forespørgsler eller reklamationer så hurtigt som muligt.
12.2.- På samme måde informerer vi kunden, der er forbruger eller bruger, om, at de i henhold til EU-forordning nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet har ret til at anmode om en udenretslig afgørelse af tvister i forbindelse med forbrug, og at de kan få adgang til denne metode via webstedet: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.- BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
EMPRESA, som ansvarlig for behandlingen, behandler de oplysninger, som kunden har givet i forbindelse med køb af produkter online, med det formål at gennemføre den administrative og økonomiske styring af købet, herunder fakturering, betaling og andre aktiviteter i forbindelse med købet, samt til styring af kundekontoen. Du kan finde flere oplysninger om behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

14.- GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION
14.1.- La relación entre EMPRESA y el CLIENTE derivada de la realización de pedidos a través de este SITIO WEB se regirá por la legislación española.
14.2.- Parterne henvises efter eget valg til at løse konflikter og til at afvise enhver anden årsag til de kompetente domstole på kundens bopæl, så længe de optræder som forbrugere eller brugere. I modsat fald henvises parterne til de kompetente domstole i byen DENIA.
Desuden kan forbrugerne gøre deres krav gældende via en platform til løsning af tvister på nettet, der er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013, og som findes på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Seneste opdatering: ABRIL 2022