Avvecklingspolitik

11.- ÄNDRINGAR/AVVECKLINGAR

11.1.- Om kunden vill byta ut en köpt produkt på grund av färgpreferens eller annan anledning till att produkten inte överensstämmer med kraven, kan kunden meddela oss detta så snart som möjligt efter att ha fått begäran, via vår elektroniska adress info@dumasdesign.eu. I så fall bekräftar vi så snart som möjligt om bytet utförs eller inte, beroende på om produkten är tillgänglig eller inte. Vi kan inte garantera bytet av den produkt som begärs.

11.2.- I alla fall är bytet av produkten villkorat till att kunden återtar den produkt som ursprungligen köptes i perfekt skick, inom 14 dagar från den dag då vi bekräftar att vi kommer att genomföra det begärda bytet. Kunden måste stå för alla kostnader för bytet av produkten. Se även villkoren för bytet.