Utviklingspolitikk

11.- CAMBIOS / DEVOLUCIONES

11.1.- Hvis kunden ønsker å endre et kjøpt produkt på grunn av fargepreferanser eller andre grunner til at produktet ikke er i samsvar med kravene, kan han/hun kontakte oss så snart han/hun mottar forespørselen via vår elektroniske postadresse info@dumasdesign.eu. I så fall vil vi bekrefte så snart som mulig om det er mulig å endre produktet eller ikke, avhengig av tilgjengeligheten av det produktet det gjelder og den forespurte endringen. Vi kan ikke garantere at det produktet som er forespurt blir endret.

11.2.- I alle tilfeller er produktbyttet betinget av at kunden får tilbake det produktet som opprinnelig ble kjøpt i perfekt stand, i løpet av 14 dager fra den dagen vi bekrefter at vi utfører det forespurte byttet. Kunden må selv overta kostnadene ved levering av produktet. Se i tillegg vilkårene og betingelsene.