Vilkår og betingelser

GENERELLE KJØPSBETINGELSER

1.- FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE
1.1.- De foreliggende generelle kjøpsbetingelsene (heretter kalt "BETINGELSENE") har som formål å regulere den juridiske relasjonen som oppstår ved kjøp av produkter på nettet via nettstedet www.dumasdesign.eu (heretter kalt "NETTSIDEN"), og kan kjøpes av enhver bruker som oppfyller vilkårene i disse BETINGELSENE.
1.2.- De nåværende BETINGELSENE har en ubegrenset gyldighetsperiode og gjelder for alle kjøp som gjennomføres på nettstedet.
1.3.- Den personen som kjøper på nettstedet (heretter kalt "KUNDEN"), vil være ansvarlig for det som er fastsatt i de nåværende BETINGELSENE, og vil derfor ikke være forpliktet til å utføre forespørsler dersom han eller hun ikke er enig i noen av bestemmelsene i disse. I tillegg vil det som er fastsatt i den juridiske erklæringen og personvernreglene som er offentliggjort i denne, gjelde for kjøp av produkter på nettstedet.
1.4.- La compra online de los productos ofertados a través de este SITIO WEB está disponible tanto para para personas físicas mayores de edad que reúnan la condición de consumidores o usuarios, como para personas físicas que actúen por sí mismas o en representación de personas jurídicas con un propósito relacionado con su actividad empresarial o profesional. Al aceptar estas CONDICIONES durante el proceso de compra, el CLIENTE declara y garantiza que cumple dichos requisitos. Durante el proceso de compra se solicitará al CLIENTE que indique si realiza el pedido como consumidor, para fines personales o no profesionales, o con un propósito relacionado con su actividad empresarial o profesional.
1.5.- KUNDEN er eneansvarlig for riktigheten av alle opplysninger som oppgis i nettskjemaene på NETTSTEDET.
1.6.- Los pedidos podrán formalizarse en cualquiera de los idiomas en los que las presentes condiciones estén disponibles en este SITIO WEB.

2.- IDENTIFIKASJON AV TJENESTEYTER I INFORMASJONSSAMFUNNET OG SELGER AV PRODUKTER
2.1.- Titular del SITIO WEB que proporciona el servicio de venta online de productos es VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, S.L. (en adelante, EMPRESA o nosotros), provisto de CIF: B42594853, cuya dirección y datos de contacto son los siguientes:
- Dirección postal: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spania
- Dirección electrónica: info@dumasdesign.eu
- Teléfono: +34 694 493 476


2.2.- EMPRESA se reserva el derecho de modificar estas CONDICIONES en cualquier momento, sin que ello pueda afectar a las compras realizadas a través del SITIO WEB con anterioridad a la modificación. Es responsabilidad del CLIENTE revisar la versión vigente de las CONDICIONES antes de efectuar un pedido.
2.3.- Vi forbeholder oss retten til å nekte og/eller trekke tilbake tilgangen til dette NETTSTEDET, uansett tidspunkt og uten behov for forhåndsvarsel, til alle brukere som ikke overholder disse BETINGELSENE.

3.- BESKRIVELSE AV PRODUKTENE, GEOGRAFISK OMRÅDE OG TILGJENGELIGHET
3.1.- Produktene som tilbys til salgs på dette nettstedet er de som til enhver tid er inkludert i "TIENDA", i samsvar med beskrivelsen av deres viktigste egenskaper, som omfatter [hagemøbler, bolter, dekorasjoner og tilbehør, forskjellige hagemøbler].
3.2.- Produktene er kun tilgjengelige for levering til territoriet España (Península, baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Unión Europea, resto de Europa (endelante, el "TERRITORIO").
3.3.- Alle bestillinger av produkter er avhengig av at de er tilgjengelige. Hvis produktet ikke er tilgjengelig, uansett årsak, vil SITIO WEB vise indikasjonen "fuera de stock", "no disponible" o.l. Hvis SITIO WEB derimot ikke informerer om manglende tilgjengelighet av produktet, selv om det ikke er på lager, vil vi ta kontakt med kunden for å informere om denne situasjonen og den nye leveringsfristen, eller for å tilby, i ditt tilfelle, levering av et alternativt produkt eller kansellering av bestillingen med tilbakebetaling av beløpet du har betalt for.
3.4.- Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake ethvert produkt fra dette nettstedet på ethvert tidspunkt, samt å endre og oppdatere vår produktkatalog.
4.- FREMGANGSMÅTE FOR KJØP
4.1.- For å kunne utføre en bestilling på nettstedet, må kunden registrere seg på forhånd ved å trykke på "REGISTRER", og opprette en kundekonto ved å klikke på "Opprett kundekonto" med angivelse av navn og fødselsnummer, en elektronisk postadresse og en valgfri e-postadresse. Når kunden har opprettet en kundekonto, kan kunden starte kjøpsprosessen ved å velge de tilgjengelige produktene i avsnittet "TIENDA", som beskrevet nedenfor. Opprettelsen av en kundekonto gjør det mulig å forenkle fremtidige kjøp og få tilgang til spesielle tilbud.
En caso de no registrarse, el CLIENTE podrá igualmente realizar pedidos para lo cual deberá en primer lugar seleccionar los productos y unidades de su elección en la sección "TIENDA" y, a continuación, añadirlos al carrito pulsando en el botón "AÑADIR AL CARRITO". Una vez finalizada su selección ya podrá hacer clic en el botón "VER CARRITO" para continuar el proceso de compra.
4.2.- Una vez accedido al Carrito el CLIENTE podrá revisar los detalles de todos los productos añadidos al mismo y, en su caso, modificar o eliminar los datos que corresponda.
4.3.- Tras la validación de la selección realizada, el CLIENTE deberá pulsar el botón "TRAMITAR PEDIDO" y, a continuación, cumplimentar los datos personales solicitados, ya sea como invitado o iniciando sesión con su cuenta de cliente previamente registrada. Al indicar la dirección de entrega deseada se le mostrarán los gastos de envío que, en su caso, fueran aplicables o bien puede seleccionar recogida en tienda en cuyo caso no se aplicaran gastos de transporte.
4.4.- Deretter velger KUNDEN betalingsmåten for sitt valg blant de tilgjengelige på SITIO WEB. Deretter ber vi om postadressen for utsendelse av fakturaen, som kan være sammenfallende med ønsket postadresse, men kunden velger som betalingsmåte å sende fakturaen til vårt kontor i Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spania. Deretter kan du angi ved hjelp av kassasjekken om du ønsker å lagre betalingsinformasjonen for å kunne gjennomføre fremtidige kjøp raskere.
Deretter må du trykke på merket på kabinettet for å godta disse betingelsene, og til slutt må du trykke på knappen "PEDIDO CON OBLIGACIÓN DE PAGO".
4.5.- Una vez realizado el pedido, el CLIENTE recibirá un correo electrónico confirmando la compra realizada (en adelante, "CONFIRMACIÓN DE PEDIDO"). Si el CLIENTE no recibiera la CONFIRMACIÓN DE PEDIDO en el plazo de las 24 horas siguientes a la realización del pedido, deberá comunicárnoslo a través de la dirección de correo electrónico info@dumasdesign.eu
4.6.- Junto con el envío del pedido se hará entrega al CLIENTE de la factura en soporte papel. En tal caso, le remitiremos la factura electrónica a su dirección de correo electrónico o, en caso de haberse registrado como cliente, podrá descargarla directamente accediendo a su cuenta.
4.7.- El documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado por EMPRESA, pudiendo el CLIENTE acceder a éste mediante solicitud a través de nuestra dirección de correo electrónico info@dumasdesign.eu
5. ENTREGA
5.1.- Salvo en aquellos casos en los que concurran circunstancias imprevistas o extraordinarias, el pedido será entregado en un plazo de entre 3 y 7 días en horas hábiles, en función del lugar de destino dentro del TERRITORIO, a contar desde el momento de la realización del pedido y en todo caso, en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de la confirmación del pedido. Si no pudiéramos realizar la entrega en el plazo indicado nos pondremos en contacto con usted para indicarle cuando podemos realizar la entrega.
Dicho plazo no incluye sábados, domingos y festivos, realizándose las entregas únicamente de lunes a viernes.
5.2.- For å optimalisere innleveringsprosessen, må den postadressen som kunden oppgir, være en adresse som gjør det mulig å gjennomføre innleveringen innenfor det vanlige arbeidshorisonten. Vi er ikke ansvarlige for feil eller skade som oppstår i forbindelse med innleveringen, når innleveringsadressen som kunden har oppgitt, ikke stemmer overens med ønsket innleveringssted, eller når det ikke er mulig å gjennomføre innleveringen av bestillingen på grunn av kundens fravær.
5.3.- A efectos de las presentes CONDICIONES, se enten se ha producido la entrega o que el pedido ha sido entregado en el momento en que el CLIENTE o un tercero indicado por el CLIENTE adquiera la posesión material del producto objeto del pedido, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del mismo en la dirección de entrega convenida o, en caso de indisponibilidad del destinatario en el lugar de entrega convenido, en la fecha de intento de entrega consignada por el servicio de transporte encargado de la entrega.
5.4.- En el caso de entrega de un pedido que presente defectos visibles en el embalaje exterior, el CLIENTE no deberá firmar el albarán como conforme, sino realizar reclamación en el acto al transporttista y comunicárnoslo a través de la dirección de correo electrónico info@dumasdesign.eu

6.- OVERFØRING AV RISIKO OG EIENDOMSRETT TIL PRODUKTENE
6.1.- Produktrisikoen påhviler KUNDEN fra det tidspunkt han mottar produktet eller, dersom dette ikke er mulig på grunn av årsaker som kan tilskrives KUNDEN, fra det tidspunkt produktet er stilt til disposisjon på det sted hvor det er mottatt på vanlig måte.
6.2.- Kunden får eiendomsretten til produktene når vi har mottatt fullstendig betaling for alle beløp som skal betales i forbindelse med disse, inkludert fraktkostnader, eller på tidspunktet for levering dersom dette skjedde på et senere tidspunkt.

7.- PRIS OG BETALING
7.1.- Salvo en caso de error manifiesto, los precios aplicables a cada producto son los indicados en el SITIO WEB en la fecha del pedido, incluyendo el IVA en vigor aplicable en cada momento.
7.2.- Los gastos de envío que sean aplicables se mostrarán en el SITIO WEB antes de iniciar el proceso de pago. Dichos gastos pueden variar regularmente en función de las tarifas aplicadas por los diferentes transporttistas para cada destino. No obstante, las tarifas orientativas son:
España:
Resto del mundo7.3.- Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på produktene, men eventuelle endringer vil ikke påvirke bestillingene for de produktene vi har sendt deg en bekreftelse på bestillingen.
7.4.- KUNDEN kan foreta betalingen på en hvilken som helst av de følgende måtene:
- Transferencia bancaria a la siguiente cuenta abierta por EMPRESA en el Banco Sabadell al número de cuenta ES43 0081 1194 4700 0106 7510 (IBAN).
- Tarjeta de débito o crédito a través de la plataforma segura de operada por el Banco Sabadell
- PayPal

7.5.- For å introdusere dataene i en tarjeta, må KUNDEN være den rettmessige rettighetshaveren og ha rett til å bruke den. KUNDEN har ansvaret for at alle dataene som er lagt inn med det formål å kjøpe produkter, er korrekte.
7.6.- El SITIO WEB utiliza el protocolo de comunicación seguro https y dispone de certificado de seguridad válido, garantizando la transmisión segura de la información mediante el cifrado de la misma. EMPRESA dispondrá no de los datos financieros del CLIENTE.

8.- DERECHO DE DESISTIMIENTO
8.1.- I henhold til gjeldende lovgivning kan kunden som kjøper våre produkter som forbruker eller bruker, uten behov for begrunnelse, trekke seg fra kjøpet innen en frist på 14 dager regnet fra den dagen produktet ble levert til kunden, eller til en annen person som er spesifisert av transportøren, og som overtar varen.
8.2.- For å utøve retten til å trekke seg, må KUNDEN varsle oss om sin beslutning om å trekke seg fra avtalen ved hjelp av en erklæring (declaración inequívoca), som kan sendes til vårt elektroniske postmottak: info@dumasdesign.eu. For denne kommunikasjonen kan du også bruke skjemaet for å trekke deg, som du kan finne her, selv om det ikke er obligatorisk å bruke det.
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por el CLIENTE de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
8.3.- En caso de desistimiento por parte del CLIENTE, le devolveremos todos los pagos recibidos por el pedido afectado, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos), sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que el CLIENTE nos informe de su decisión de desistir del contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el CLIENTE para la transacción inicial, a no ser que el CLIENTE haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre que el CLIENTE no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
Vi kan tilbakebetale tilbakebetalingen etter at vi har mottatt produktet, eller etter at kunden har fremlagt en prøve på utlevering av produktet, avhengig av hvilken betingelse som først er oppfylt.
8.4.- Hvis kunden har mottatt produktet som er gjenstand for bestillingen, må kunden levere eller sende produktet direkte til EMPRESAs postadresse som angitt tidligere, uten noen form for gjeld og, i alle tilfeller, senest innen 14 dager etter at vi har fått beskjed om at bestillingen er avslått. Vi anser at fristen er overholdt hvis vi leverer produktet før fristen er utløpt.
KUNDEN må selv stå for de direkte kostnadene ved levering av produktene.
8.5.- KUNDEN er kun ansvarlig for verdireduksjonen av produktene som følge av en annen manipulering enn den som er nødvendig for å opprettholde produktenes naturlighet, egenskaper og funksjon.
Produktene som er gjenstand for desistimiento deberán encontrarse en perfecto estado y no podrán haber sido utilizados por el CLIENTE.
8.6.- I samsvar med gjeldende lovgivning, gjelder ikke retten til å trekke seg i de følgende tilfellene :
a) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
b) Pedidos realizados por CLIENTES que no reúnan la condición de consumidores o usuarios.
9.- NO CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
9.1.- EMPRESA responderá ante el CLIENTE de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, pudiendo el CLIENTE exigir la subsanación de dicha falta de conformidad, la reducción del precio o la resolución del contrato. En cualquiera de estos supuestos el CLIENTE podrá exigir, además, la indemnización de daños y perjuicios, si procede.
9.2.- I de tilfeller hvor kunden mener at det leverte produktet ikke er i samsvar med kontrakten, må kunden kontakte oss umiddelbart via vår elektroniske kontaktadresse info@dumasdesign.eu, og oppgi de identifikasjonsdataene for bestillingen som det henvises til, og konkretisere årsaken til at produktet ikke er i samsvar med kontrakten.
Når vi har mottatt denne henvendelsen, vil vi ta kontakt med kunden så snart som mulig for å få tilbake produktet som er gjenstand for reklamasjon, med mindre kunden må betale, i begge tilfeller på våre bekostning.
9.3.- Etter at produktet er sendt tilbake eller mottatt, vil vi undersøke produktet nærmere, etter at vi har kommunisert med kunden via elektronisk post, så snart det er mulig, for å vurdere reklamasjonen. I bekreftende tilfelle kan kunden som har fått tilbake forbruker- eller brukerrettighetene, velge mellom erstatning for manglende samsvar, reduksjon av prisen eller oppløsning av kontrakten.
Dersom KUNDEN velger å utbedre produktets manglende samsvar, har han rett til å velge mellom reparasjon eller erstatning, forutsatt at et av disse alternativene er objektivt umulig eller medfører uforholdsmessig store kostnader for EMPRESA.
I alle tilfeller vil de korrigerende tiltakene som EMPRESA iverksetter for å bringe produktet i samsvar med kravene, være kostnadsfrie for kunden, inkludert utgifter til levering, transport, håndarbeid og materialer. Disse tiltakene vil bli gjennomført innen rimelig tid og uten større ulemper for kunden, fra det øyeblikket kunden informerer oss om manglende samsvar med kravene.
9.4.- I de tilfeller og i henhold til de kriterier som er fastsatt i gjeldende forbruker- og brukerrettighetsregler, kan kunden som oppfyller forbruker- eller brukerrettighetsbetingelsene velge mellom oppløsning av kontrakten eller tilbakebetaling av prisen.
Todo reembolso debido a la reducción del precio o a la resolución del contrato se realizará por EMPRESA dentro del plazo de 14 días, a partir de la fecha en la que EMPRESA haya sido informada de la decisión del CLIENTE de reclamar su correspondiente derecho. Dicho reembolso se efectuará utilizando el mismo medio de pago empleado por el CLIENTE, salvo que las partes acuerden expresamente otro medio y siempre que no suponga un coste adicional para el CLIENTE.
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, en caso de resolución del contrato el plazo para el reembolso empezará a contar a partir de la retirada de los productos, la recepción de estos o, en su caso, de una prueba aportada por el CLIENTE de que los ha devuelto.
9.5.- Hvis produktets manglende samsvar i leveringsøyeblikket blir reklamert av en KUNDE som handler med et formål knyttet til sin forretnings- eller yrkesvirksomhet, vil EMPRESA, så snart det er mulig, sørge for at produktet blir gjenopprettet. Deretter vil vi undersøke produktets manglende samsvar og meddele kunden om reklamasjonen er akseptert eller ikke.
En caso de que EMPRESA acuerde estimar la reclamación, comunicará al CLIENTE si para poner el producto en conformidad opta por su reparación o por su sustitución. En todo caso, las medidas correctoras aplicadas por EMPRESA para la puesta en conformidad del producto serán gratuitas para el CLIENTE.
Asimismo, ambas partes podrán acordar la reducción del precio o la resolución del contrato con reembolso del precio abonado.

10.- JURIDISK GARANTI OG ANSVAR
10.1.- Hvis kunden inngår kontrakt som forbruker og bruker, svarer vi på de mangler i samsvaret som foreligger på tidspunktet for levering av produktene, og som viser seg å ha oppstått i løpet av en periode på tre år etter levering.
Hvis kunden inngår en avtale med et formål knyttet til sin forretnings- eller yrkesvirksomhet, vil vi svare på de mangler i samsvar med produktene som oppstår i løpet av 3 år etter levering.
10.2.- EMPRESA gir kunden som ber om å få produktet stilt til disposisjon, en dokumentasjon på at produktet er stilt til disposisjon, med angivelse av tidspunktet for innlevering og den manglende oppfyllelsen som er årsaken til reklamasjonen, samt en dokumentasjon på at produktet er stilt til disposisjon, med angivelse av tidspunktet for innlevering og beskrivelsen av den korrigerende tiltaket som er iverksatt.
11.- CAMBIOS / DEVOLUCIONES
11.1.- En caso de que el CLIENTE deseara cambiar un producto adquirido, por motivos de preferencia de color u otra razón distinta de la no conformidad del producto, podrá comunicárnoslo tan pronto reciba el pedido, a través de nuestra dirección de correo electrónico info@dumasdesign.eu. En tal caso, le confirmaremos lo antes posible si procede o no el cambio, en función de la disponibilidad del producto de que se trate y del cambio solicitado. No podemos garantizar el cambio de producto solicitado.
11.2.- I alle tilfeller er produktbyttet betinget av at KUNDEN leverer tilbake produktet som opprinnelig ble kjøpt i perfekt stand, i løpet av 14 dager fra den dagen vi bekrefter at det blir utført det forespurte produktbyttet. KUNDEN må overta kostnadene for levering av produktet.

12.- GESTIÓN DE RECLAMACIONES
12.1.- Kunden kan sende inn sine spørsmål eller reklamasjoner til oss via vår elektroniske adresse info@dumasdesign.eu. Vi vil svare på disse spørsmålene eller reklamasjonene så raskt som mulig.
12.2.- Vi informerer også kunden som er forbruker eller bruker om at han eller hun, i henhold til EU-forordning nr. 524/2013 fra Europaparlamentet og Rådet, har rett til å be om en utenomrettslig løsning på tvister om forbruk, ved å gå til denne metoden via nettstedet https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.- BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER
EMPRESA, som ansvarlig for behandlingen, behandler de opplysningene som kunden har gitt oss i løpet av kjøpsprosessen av produkter på nettet, med det formål å gjennomføre den administrative og økonomiske styringen av kjøpet, inkludert fakturering, betaling og andre operasjoner knyttet til kjøpet, samt for å administrere kundekontoen. Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger i personvernreglene våre.

14.- ANVENDELIG LOVGIVNING OG JURISDIKSJON
14.1.- La relación entre EMPRESA y el CLIENTE derivada de la realización de pedidos a través de este SITIO WEB se regirá por la legislación española.
14.2.- Partene henvises, etter eget valg, for løsning av tvister og med ansvarsfraskrivelse overfor enhver annen part, til de kompetente domstolene på kundens hjemsted, forutsatt at vedkommende opptrer som forbruker eller bruker. I motsatt fall henvises partene til de kompetente domstolene i byen DENIA.
I tillegg kan forbrukerne sende inn sine reklamasjoner via en nettbasert plattform for løsning av tvister som er opprettet i henhold til forordning (EU) 524/2013, som er tilgjengelig på følgende nettsted: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Siste oppdatering: ABRIL 2022