Samling: Statue av spansk okse i naturlig størrelse

Life-Size Spanish Bull Statue