algemene voorwaarden

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

 

1.- DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1.- Deze Algemene Aankoopvoorwaarden (hierna de "VOORWAARDEN") zijn bedoeld om de juridische relatie te regelen die voortvloeit uit de online verkoop van producten via de website www.dumasdesign.eu (hierna de "WEBSITE"), en kunnen door iedereen worden verkregen. gebruiker die voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in deze VOORWAARDEN.

1.2.- Deze VOORWAARDEN hebben een onbepaalde geldigheidsduur en zijn van toepassing op alle aankopen gedaan via de WEBSITE.

1.3.- De persoon die via de WEBSITE koopt (hierna de "KLANT"), is gebonden aan de bepalingen van deze VOORWAARDEN, dus u dient geen bestellingen te plaatsen als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden ervan. Ook de bepalingen van de Juridische mededeling en de Privacybeleid die daarin worden gepubliceerd, zijn van toepassing op de aankoop van producten via de WEBSITE.

1.4.-  De online aankoop van de producten die via deze WEBSITE worden aangeboden, is beschikbaar voor zowel natuurlijke personen van de wettelijke leeftijd die voldoen aan de status van consument of gebruiker, als voor natuurlijke personen die voor zichzelf of namens rechtspersonen handelen met een doel dat verband houdt met hun bedrijf of beroepsactiviteit. . Door deze VOORWAARDEN tijdens het aankoopproces te aanvaarden, verklaart en garandeert de KLANT dat hij aan deze eisen voldoet. Tijdens het aankoopproces wordt de KLANT gevraagd aan te geven of hij de bestelling plaatst als consument, voor persoonlijke of niet-professionele doeleinden, of voor een doel dat verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

1.5.- De KLANT is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die via de onlineformulieren van de WEBSITE worden verstrekt.

1.6.- Bestellingen kunnen worden geformaliseerd in elk van de talen waarin deze voorwaarden beschikbaar zijn op deze WEBSITE.

 

2.- IDENTIFICATIE VAN DE DIENSTVERLENER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN VERKOPER VAN DE PRODUCTEN

2.1.- De eigenaar van de WEBSITE die de online verkoopservice van producten biedt, is VDM INTERNATIONAL IBERICA SPAIN 2018, S.L. (hierna: BEDRIJF of wij), voorzien van CIF: B42594853, waarvan de adres- en contactgegevens als volgt zijn:

  • Postadres: Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante Spanje
  • Elektronenrichting: info@dumasdesign.eu
  • Telefoon: +34 694 493 476

 

 

2.2.- BEDRIJF behoudt zich het recht voor om deze VOORWAARDEN op elk moment te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor aankopen die vóór de wijziging via de WEBSITE zijn gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de huidige versie van de VOORWAARDEN te bekijken voordat hij een bestelling plaatst.

2.3.- Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot deze WEBSITE te weigeren en/of in te trekken aan gebruikers die deze VOORWAARDEN niet naleven.

 

3.- BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN, GEOGRAFISCHE TOEPASSING EN BESCHIKBAARHEID

3.1.- De producten die op deze WEBSITE te koop worden aangeboden, zijn de producten die te allen tijde in de "WINKEL" zijn opgenomen, volgens de beschikbare beschrijving van de belangrijkste kenmerken ervan, waaronder [tuinmeubelen, tassen, decoratie en accessoires, verschillende collecties tuinmeubelen].

3.2.- De producten zijn alleen beschikbaar voor verzending naar het grondgebied van Spanje (schiereiland, Balearen, Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Europese Unie, rest van Europa (hierna het "GEBIED").

3.3.- Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. Als het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is, wordt de aanduiding "niet op voorraad", "niet beschikbaar" of iets dergelijks op de WEBSITE weergegeven. Als de WEBSITE daarentegen niet op de hoogte stelt van het gebrek aan beschikbaarheid van het product, ondanks dat het niet op voorraad is, zullen we contact opnemen met de KLANT om hem op de hoogte te stellen van deze omstandigheid en de nieuwe leverdatum, of om, indien van toepassing, een aanbieding aan te bieden , het leveren van een alternatief product of het annuleren van de bestelling met restitutie van het door hem betaalde bedrag.

3.4.- Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product van deze WEBSITE terug te trekken, en om onze productcatalogus te wijzigen en bij te werken.

4.- AANKOOPPROCEDURE

4.1.-  Om een ​​bestelling op de WEBSITE te plaatsen, kan de KLANT zich vooraf registreren door op "REGISTREREN" te klikken, en in de link "Account aanmaken" zal een account worden aangemaakt met vermelding van uw voor- en achternaam, een e-mailadres en een wachtwoord naar keuze. Zodra de account is aangemaakt, kan de KLANT het aankoopproces starten door producten te selecteren die beschikbaar zijn in de STORE-sectie, zoals hieronder uitgelegd. Door een klantaccount aan te maken, kunt u toekomstige aankopen versnellen en profiteren van speciale aanbiedingen.

Indien de KLANT zich niet registreert, kan hij ook bestellingen plaatsen waarvoor hij eerst de producten en eenheden van zijn keuze moet selecteren in de sectie "WINKEL" en ze vervolgens aan het winkelwagentje moet toevoegen door op de knop "TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN" te klikken. Zodra uw selectie is voltooid, kunt u op de knop "WARNING BEKIJKEN" klikken om door te gaan met het aankoopproces.

4.2.- Zodra de KLANT toegang heeft gekregen tot de winkelwagen, kan hij de details van alle toegevoegde producten bekijken en, indien nodig, de overeenkomstige gegevens wijzigen of verwijderen.

4.3.-  Na de validatie van de gemaakte selectie moet de KLANT op de knop "BESTELLING VERWERKEN" drukken en vervolgens de gevraagde persoonlijke gegevens invullen, hetzij als gast, hetzij door in te loggen met zijn eerder geregistreerde klantaccount. Door het gewenste afleveradres aan te geven krijgt u de verzendkosten te zien die eventueel van toepassing waren of u kunt kiezen voor afhalen in de winkel. In dat geval zijn er geen transportkosten van toepassing.

4.4.- Vervolgens zal de KLANT het betaalmiddel van zijn keuze selecteren uit de beschikbare betaalmiddelen op de WEBSITE. Vervolgens wordt u gevraagd om uw postadres voor de uitgifte van de factuur, dat kan samenvallen met het gewenste afleveradres, tenzij de KLANT kiest als verzendmethode voor levering in onze vestiging aan de Calle Isaac Peral 3 Benissa 03720 Alicante, Spanje. Vervolgens kunt u via het selectievakje aangeven of u de betalingsgegevens wilt opslaan om toekomstige aankopen sneller te kunnen doen.

Daarna moet u het acceptatievakje van deze VOORWAARDEN aanvinken en ten slotte moet u op de knop "BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING" klikken.

4.5.- Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt de KLANT een e-mail ter bevestiging van de gedane aankoop (hierna "ORDERBEVESTIGING"). Als de KLANT de ORDERBEVESTIGING niet binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling ontvangt, moet hij ons hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres info@dumasdesign.eu

4.6.- Samen met de verzending van de bestelling wordt de factuur op papier aan de KLANT geleverd. In dit geval sturen wij de elektronische factuur naar uw e-mailadres of, als u zich als klant heeft geregistreerd, kunt u deze direct downloaden via uw account.

4.7.- Het elektronische document waarin het contract wordt geformaliseerd, wordt door het BEDRIJF gearchiveerd en de KLANT kan er op verzoek toegang toe krijgen via ons e-mailadres info@dumasdesign.eu

5.- LEVERING

5.1.- Behalve in de gevallen waarin zich onvoorziene of buitengewone omstandigheden voordoen, wordt de bestelling geleverd binnen een termijn van 3 tot 7 werkdagen, afhankelijk van de plaats van bestemming binnen het GEBIED, te rekenen vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling en in ieder geval , binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling. Indien wij niet binnen de aangegeven termijn kunnen leveren, nemen wij contact met u op om aan te geven wanneer wij wel kunnen leveren.

Deze periode omvat niet de zaterdagen, zondagen en feestdagen; leveringen vinden uitsluitend plaats van maandag tot en met vrijdag.

5.2.- Om het bezorgproces te optimaliseren, moet het door de KLANT opgegeven postadres een adres zijn waarop bezorging binnen de gebruikelijke werkuren kan plaatsvinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of schade voortvloeiend uit de levering, wanneer het door de KLANT opgegeven afleveradres niet overeenkomt met de gewenste plaats van levering of wanneer het niet mogelijk is om de bestelling te leveren vanwege de afwezigheid van de KLANT.

5.3.- Voor de toepassing van deze VOORWAARDEN wordt begrepen dat de levering heeft plaatsgevonden of dat de bestelling is geleverd op het moment waarop de KLANT of een door de KLANT aangewezen derde het materiële bezit verkrijgt van het product dat voorwerp van de bestelling is. , die wordt geaccrediteerd door ondertekening van de ontvangstbevestiging ervan op het overeengekomen afleveradres of, in geval van onbeschikbaarheid van de geadresseerde op de overeengekomen plaats van levering, op de datum van de poging tot levering geregistreerd door de transportdienst die verantwoordelijk is voor de levering.

5.4.- In het geval van levering van een bestelling die zichtbare gebreken vertoont in de buitenverpakking, mag de KLANT de leveringsbon niet als conform ondertekenen, maar ter plaatse een claim indienen bij de vervoerder en deze aan ons doorgeven via het e-mailadres info@dumasdesign .EU

 

6.- OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM VAN PRODUCTEN

6.1.- Het risico van de producten is voor rekening van KLANT vanaf het moment van levering of, indien dit om aan de KLANT te wijten redenen niet mogelijk is, vanaf het moment van terbeschikkingstelling ervan op de overeengekomen plaats van levering.

6.2.- De KLANT verkrijgt de eigendom van de producten wanneer wij de volledige betaling ontvangen van alle daarvoor verschuldigde bedragen, inclusief verzendkosten, of op het moment van levering als deze op een later tijdstip plaatsvindt.

 

7.- PRIJS EN BETALING

7.1.- Behalve in geval van een kennelijke fout, zijn de prijzen die van toepassing zijn op elk product de prijzen die op de WEBSITE vermeld staan ​​op de datum van de bestelling, inclusief de te allen tijde geldende BTW.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 37/1992 van 28 december betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (BTW), worden inkooporders voor levering geacht zich te bevinden in het gebied waarop de Spaanse BTW van toepassing is, als het leveringsadres in het Spaans is. grondgebied met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Het toepasselijke BTW-tarief zal te allen tijde het wettelijk geldende tarief zijn, afhankelijk van het specifieke artikel in kwestie.

In dezelfde zin, en in overeenstemming met de artikelen 14, 33 en 59 quater van Richtlijn 2006/112 van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke BTW-stelsel, zullen inkooporders worden gelokaliseerd voor levering:

a) Op het grondgebied waar de Spaanse BTW van toepassing is, zal, wanneer aan de voorwaarden van sectie 1 van artikel 59 quater is voldaan en daarom, het toepasselijke BTW-tarief het rechtsgeldige tarief zijn in overeenstemming met Wet 37/1992.
b) In de lidstaat van de Europese Unie waar het adres dat op de bestelbon staat zich bevindt, en dus de toepasselijke BTW, zal diegene zijn die van kracht is in die lidstaat, wanneer aan de voorwaarden van sectie 1 van artikel 59c.

Bij bestellingen bestemd voor de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla zijn leveringen vrijgesteld van BTW door toepassing van de bepalingen van Wet 37/1992 en Richtlijn 2006/112, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige belastingen en tarieven in overeenstemming met de regelgeving die van kracht zijn in elk van deze gebieden. De Gebruiker moet er rekening mee houden dat er zich in deze gebieden situaties kunnen voordoen waarin belastingen en douanerechten worden geheven en geheven op de plaats van bestemming, in overeenstemming met de geldende regelgeving, en dat deze door hen kunnen worden gedragen.

Voor de overige locaties, anders dan de voorgaande, zullen de inkooporders te allen tijde worden gelokaliseerd voor levering in overeenstemming met de geldende regelgeving; De Gebruiker moet er rekening mee houden dat dit zou kunnen leiden tot de toepassing en opbouw van belastingen en douanerechten op de plaats van bestemming, in overeenstemming met de op de plaats van bestemming geldende regelgeving, en dat deze door hen ten laste kunnen komen. Voor verdere informatie dient de Gebruiker zich naar het douanekantoor op bestemming te begeven.

7.2.- De toepasselijke verzendkosten worden op de WEBSITE weergegeven voordat het betalingsproces wordt gestart. Dergelijke kosten kunnen regelmatig variëren, afhankelijk van de tarieven die door de verschillende vervoerders voor elke bestemming worden toegepast. De indicatieve tarieven zijn echter:

Spanje:

Voorwaarde Transmissie snelheid Prijs
Standaard 0kg–15kg 2 tot 5 werkdagen € 35.00
Standaard 16 kg–30 kg 2 tot 5 werkdagen € 45.00
Standaard 31 kg–50 kg 2 tot 5 werkdagen € 75.00
Standaard 51 kg–100 kg 2 tot 5 werkdagen € 150.00
Standaard 101 kg–150 kg 2 tot 5 werkdagen € 200.00
Standaard 151 kg–250 kg 2 tot 5 werkdagen €250.00
Standaard 251 kg–500 kg 2 tot 5 werkdagen €350.00

 

Rest van de wereld

Voorwaarde Prijs
Standaard 0kg–15kg €100.00
Standaard 16 kg–30 kg € 150.00
Standaard 31 kg–50 kg € 175.00
Standaard 51 kg–100 kg €250.00
Standaard 101 kg–150 kg €350.00
Standaard 151 kg–500 kg € 500,00

 

7.3.- Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van de producten te wijzigen, maar mogelijke wijzigingen hebben geen invloed op de bestellingen waarvoor wij een BESTELBEVESTIGING hebben verzonden.

7.4.- De KLANT kan de betaling op een van de volgende manieren uitvoeren:

  • Bankoverschrijving naar de volgende rekening geopend door BEDRIJF bij Banco Sabadell op rekeningnummer ES43 0081 1194 4700 0106 7510 (IBAN).
  • Debet- of creditcard via het beveiligde platform van Banco Sabadell
  • PayPal

 

7.5.- Om de gegevens van een kaart in te voeren, moet de KLANT de rechtmatige houder zijn en het recht hebben om deze te gebruiken. De KLANT is ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens die worden verstrekt met het oog op de aankoop van producten correct zijn.

7.6.- De WEBSITE maakt gebruik van het beveiligde communicatieprotocol https en beschikt over een geldig beveiligingscertificaat, dat de veilige overdracht van informatie garandeert door deze te coderen. BEDRIJF beschikt niet over de financiële gegevens van de KLANT. 

 

8.- HERROEPINGSRECHT

8.1.- In overeenstemming met de huidige regelgeving kan de KLANT die onze producten koopt als consument of gebruiker, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging nodig is, de bestelling herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van het product waarin de KLANT, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het materiële bezit ervan verkrijgt.

8.2.- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen, waarbij hij deze naar onze e-mail kan sturen: info@dumasdesign.eu. Ook voor deze communicatie kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat HIER te downloaden is, al is het gebruik ervan niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de mededeling over de uitoefening door de KLANT van dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige termijn is verstreken.

8.3.- In geval van herroeping door de KLANT, zullen wij alle ontvangen betalingen voor de betreffende bestelling terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van uw kant voor een leveringsmethode die afwijkt van de minst dure gewone leveringsmodaliteit die wij aanbod), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de KLANT ons op de hoogte stelt van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij zullen overgaan tot een dergelijke terugbetaling met behulp van hetzelfde betaalmiddel dat door de KLANT is gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk anders heeft bepaald en op voorwaarde dat de KLANT geen kosten maakt als gevolg van de terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het product hebben ontvangen, of totdat de KLANT een bewijs van retourzending heeft overgelegd, afhankelijk van aan welke voorwaarde het eerst is voldaan.

8.4.- Als de KLANT het product waarop de bestelling betrekking heeft heeft ontvangen, moet hij het product rechtstreeks aan ons retourneren of afleveren op het hierboven vermelde postadres van HET BEDRIJF, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij zijn beslissing om zich uit het bevel terug te trekken, meedeelt. Als u het product vóór het verstrijken van de termijn retourneert, wordt de deadline als vervuld beschouwd.

De KLANT moet de directe kosten voor het retourneren van de producten voor zijn rekening nemen.

8.5.- De KLANT is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere manipulatie dan die noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

De producten waarvoor herroeping geldt, moeten in perfecte staat zijn en mogen niet door de KLANT zijn gebruikt.

8.6.- In overeenstemming met de huidige regelgeving is het herroepingsrecht in de volgende gevallen niet van toepassing[1]:

  1. De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  2. Bestellingen geplaatst door KLANTEN die niet voldoen aan de status van consument of gebruiker.

9.- NIET-CONFORMITEIT VAN PRODUCTEN

9.1.- EMPRESA zal de KLANT antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product, en de KLANT kan de correctie van dit gebrek aan overeenstemming, de verlaging van de prijs of de ontbinding van het contract eisen. In elk van deze gevallen kan de KLANT, indien van toepassing, ook een schadevergoeding eisen.

9.2.-  In gevallen waarin de KLANT van mening is dat het geleverde product op het moment van levering niet in overeenstemming is met het contract, moet hij onmiddellijk contact met ons opnemen via ons elektronische contactadres info@dumasdesign.eu, met vermelding van de identificatiegegevens van de bedoelde bestelling en met vermelding van de reden voor de non-conformiteit van het product.

Zodra een dergelijke communicatie is ontvangen, zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met de KLANT om het geklaagde product terug te halen, tenzij de KLANT het aan ons terugstuurt, in beide gevallen op onze kosten.

9.3.- Na de intrekking of ontvangst van het product zullen we het zorgvuldig onderzoeken, waarna we zo snel mogelijk per e-mail aan de KLANT zullen communiceren of het passend is om uw claim in te schatten. In dat geval kan de KLANT die aan het statuut van consument of gebruiker voldoet, zich verzetten tussen de correctie van het gebrek aan overeenstemming, de verlaging van de prijs of de ontbinding van het contract.

Als de KLANT ervoor kiest om het gebrek aan overeenstemming van het product te corrigeren, heeft hij het recht om te kiezen tussen reparatie of vervanging, tenzij een van deze opties objectief onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor HET BEDRIJF.

In ieder geval zijn de corrigerende maatregelen die door HET BEDRIJF worden toegepast voor de conformiteit van het product gratis voor de KLANT, inclusief verzendings-, transport-, arbeids- of materiaalkosten. Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote ongemakken voor de KLANT, vanaf het moment dat hij ons op de hoogte stelt van het gebrek aan conformiteit.

9.4.- In de gevallen en volgens de criteria voorzien in de huidige regelgeving voor de verdediging van consumenten en gebruikers, kan de KLANT die voldoet aan de voorwaarde van consument of gebruiker kiezen tussen de ontbinding van het contract of de verlaging van de prijs.

Elke terugbetaling als gevolg van de prijsverlaging of de beëindiging van het contract zal door BEDRIJF worden uitgevoerd binnen een periode van 14 dagen, vanaf de datum waarop BEDRIJF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de KLANT om zijn overeenkomstige recht op te eisen. Een dergelijke terugbetaling zal plaatsvinden met behulp van hetzelfde betaalmiddel dat door de KLANT wordt gebruikt, tenzij de partijen uitdrukkelijk andere middelen overeenkomen en op voorwaarde dat dit geen extra kosten voor de KLANT met zich meebrengt.

Echter, wat is aangegeven in de vorige paragraaf, in geval van beëindiging van het contract, begint de termijn voor terugbetaling te lopen vanaf de herroeping van de producten, de herroeping ervan of, in voorkomend geval, het bewijs geleverd door de KLANT dat hij gaf ze terug.

9.5.- Indien het gebrek aan overeenstemming van het product op het moment van levering wordt geclaimd door een KLANT die handelt voor een doel dat verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, zal de ONDERNEMING op zijn kosten zo snel mogelijk overgaan tot de terugvordering van het product. Daarna zullen we overgaan tot het onderzoeken van het door de KLANT geclaimde gebrek aan overeenstemming en deze laatste informeren of de claim al dan niet wordt aanvaard.

In het geval dat HET BEDRIJF ermee instemt de claim te honoreren, zal het de KLANT informeren of het, om het product conform te maken, kiest voor reparatie of vervanging. In ieder geval zijn de corrigerende maatregelen die door HET BEDRIJF worden toegepast voor de conformiteit van het product gratis voor de KLANT.

Op dezelfde manier kunnen beide partijen overeenkomen om de prijs te verlagen of het contract te beëindigen met terugbetaling van de betaalde prijs.

 

10.- WETTELIJKE GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

10.1. - Als de KLANT contracteert als consument en gebruiker, zijn wij aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een periode van drie jaar vanaf de levering.

Als de KLANT een overeenkomst sluit voor een doel dat verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, zijn wij aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de producten dat zich manifesteert binnen een periode van 3 jaar vanaf de levering.

10.2.- Het BEDRIJF zal leveren aan de KLANT die om de conformiteit van het product vraagt, een documentaire rechtvaardiging bij het ter beschikking stellen ervan, waarin de datum van levering en het gebrek aan conformiteit waaruit de claim voortkomt, worden vermeld, evenals de levering van het product dat al in overeenstemming is, waarin de datum en beschrijving van de uitgevoerde corrigerende maatregel

11.- Ruilen/retourneren

11.1.- In het geval dat de KLANT een aangekocht product wenst te wijzigen, om redenen van kleurvoorkeur of een andere reden dan de non-conformiteit van het product, kan hij ons hiervan op de hoogte stellen zodra hij de bestelling ontvangt, via ons e-mailadres info@dumasdesign .EU. In dit geval zullen wij zo snel mogelijk bevestigen of de wijziging al dan niet passend is, afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende product en de gevraagde wijziging. Wij kunnen de gevraagde productwijziging niet garanderen.

11.2.- In ieder geval is de wijziging van het product afhankelijk van de voorwaarde dat de KLANT het oorspronkelijk gekochte product in perfecte staat retourneert, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij bevestigen dat de gevraagde wijziging passend is. De KLANT moet de kosten voor het retourneren van het product op zich nemen.

 

12.- CLAIMSBEHEER

12.1.- De KLANT kan ons zijn klachten of claims sturen via ons e-mailadres info@dumasdesign.eu. Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk op dergelijke klachten of claims te reageren.

12.2.- Op dezelfde manier informeren wij de KLANT die voldoet aan de voorwaarde van consument of gebruiker dat, in overeenstemming met EU-verordening nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, het recht heeft om een ​​buitengerechtelijke beslechting van geschillen op het gebied van verbruik te verzoeken, zijnde toegang tot deze methode via de website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13.- BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

HET BEDRIJF, als verantwoordelijke voor de behandeling, zal de gegevens die door de KLANT worden verstrekt tijdens het online aankoopproces van producten behandelen om het administratieve en economische beheer van de genoemde acquisitie uit te voeren, inclusief facturering, inning en handelingen met betrekking tot de uitvoering ervan, zoals evenals voor het beheer van de klantenaccount. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.

 

14.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

14.1.- De relatie tussen HET BEDRIJF en de KLANT die voortvloeit uit het plaatsen van bestellingen via deze WEBSITE, wordt beheerst door de Spaanse wet.

14.2.- De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor het oplossen van conflicten en het afstand doen van enig ander rechtsgebied aan de bevoegde rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de KLANT, op voorwaarde dat de klant handelt als consument of gebruiker. Anders zal de indiening plaatsvinden bij de hoven en rechtbanken van de stad DENIA

Op dezelfde manier zullen consumenten hun klachten kunnen indienen via het online platform voor geschillenbeslechting dat is gecreëerd door Verordening (EU) nr. 524/2013 en dat beschikbaar is via de volgende link:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Laatst bijgewerkt: APRIL 2022